#Mantelzorgelijk: Een oproep tot verandering waardering Mantelzorg #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

Array

Mantelzorgelijk, een onafhankelijke stichting voor en door mantelzorgers, heeft de alarmklok geluid over de huidige situatie van mantelzorg in Nederland. In een persbericht dat vandaag is uitgebracht, wijst de organisatie op het feit dat mantelzorgers geconfronteerd worden met uitdagingen die in strijd zijn met de Rechten van de Mens. Deze oproep tot verandering komt op een moment waarop Nederlandse mantelzorgers steeds meer onder druk staan om de zorgkloof te dichten.

Met ruim 5 miljoen mantelzorgers in Nederland is dit een zaak van nationaal belang. Mantelzorgelijk roept niet alleen de politiek op tot beter beleid, maar ook alle mantelzorgers om gezamenlijk actie te ondernemen.

Gelijkwaardigheid en Rechten van de Mens

In lijn met de basisprincipes van gelijkwaardigheid en gelijkheid, wijst Mantelzorgelijk erop dat mantelzorgers momenteel geen gelijk loon krijgen voor gelijke arbeid en geen recht hebben op voorzieningen in geval van werkloosheid. Bovendien ondervinden jonge mantelzorgers die onderwijs volgen hinder, wat resulteert in een achterstand ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Deze situatie staat op gespannen voet met de fundamentele Rechten van de Mens.

Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat mantelzorgondersteuning niet als een gunst moet worden beschouwd, maar als een basisrecht van de mens. Wanneer de zorglast zo hoog wordt dat iemand minder kan werken, komt het recht op arbeid in gevaar. Uitputting door langdurige zorg kan het recht op gezondheid beïnvloeden, en een verminderd sociaal en gezinsleven kan het recht op respect voor het privéleven aantasten.

Overheidsbeleid en Vergrijzing: Oorzaken van Overbelasting

Naast vergrijzing wijst Mantelzorgelijk op het beleid van de overheid als een belangrijke oorzaak van de overbelasting van mantelzorgers. Slechte arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers, overmatige registratiedruk en het niet kunnen inzetten van niveau-2 medewerkers hebben bijgedragen aan het huidige personeelstekort in de zorg. Bovendien hebben overheidsplannen geleid tot de sluiting van verzorgingshuizen en beperking van instellingsplaatsen, waardoor de thuissituatie van zorgvragers onhoudbaar is geworden.

Mantelzorgelijk benadrukt dat nieuw overheidsbeleid ook de sleutel tot verbetering kan zijn. Terwijl de verkiezingsstrijd losbarst en partijen hun verkiezingsprogramma’s opstellen, roept de organisatie op tot een grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij het beleid. Politici moeten niet alleen over, maar ook met Mantelzorgers praten, en hun belangen moeten beter worden vertegenwoordigd.

Het Mantelzorgelijk Manifest

In het Mantelzorgelijk Manifest, dat in het persbericht wordt genoemd, schetst de organisatie richtlijnen en voorwaarden op het gebied van faciliteren, positioneren en partnerschap van mantelzorgers. Het roept de politiek op om dit manifest serieus te nemen en mantelzorgers een gelijkwaardige rol en positie te geven in het beleid. Dit is essentieel om mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd en ondersteund te maken.

Mantelzorgelijk.nl is een cruciale speler in deze inspanning. Als een onafhankelijke stichting, opgericht door en voor mantelzorgers, heeft het als doel de belangen van mantelzorgers te behartigen, ondersteuning te bieden en een platform te creëren voor informatie en lotgenotencontact. Tegelijkertijd werkt het samen met overheid, gemeenten, instanties, werkgevers en zorgorganisaties om beleid en ondersteuning te vormen en te verbeteren.

In deze cruciale tijd roept Mantelzorgelijk op tot verandering en nodigt het iedereen uit om het Mantelzorgelijk Manifest te lezen en deel te nemen aan de beweging voor een betere toekomst voor mantelzorg in Nederland.

Voor meer informatie, bezoek: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: [email protected]

Link naar het manifest: Manifest Mantelzorgelijk in PDF

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen