PGB

Voorpaginanieuws

Een warm en liefdevol thuis voor mensen met een beperking in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg krijgt een Mooi Leven Huis. Hoe wordt mijn kind gelukkig oud in een liefdevolle omgeving als ik de zorg niet meer op me kan nemen of als ik er niet meer ben? Dat is de vraag waar veel ouders van een kind met beperkingen wakker van liggen. Pascalle, Odet en Jettie zijn alle drie […]

Lees Meer

Verduidelijking Zorginstituut van begrippen bij verpleegkundige indicatiestelling kindzorg Zvw

Deze verduidelijking sluit aan bij wat het Zorginstituut in eerdere stukken heeft geschreven over de verpleegkundige indicatiestelling. Aanleiding voor deze (aanvullende) verduidelijking zijn vragen over enkele begrippen die een rol spelen in de verpleegkundige indicatiestelling kindzorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit het oogpunt van uniforme uitleg van en toegankelijkheid tot de verzekerde zorg duidt het […]

Lees Meer