PGB

Steeds meer hindernissen bij pgb voor de jeugd

Op dinsdag 23 juni 2020 praat de Kamer met minister De Jonge over het PGB in de jeugdwet. Er staan die dag veel onderwerpen op de agenda. Het PGB staat enorm onder druk. Ouders willen – daar waar het kan in samenspraak met hun kind – zelf bepalen wie, waar, wat, hoe en op welk […]

Lees Meer

PGB onder druk, maandag 15 juni belangrijk overleg in Tweede Kamer vanaf 10:00 uur #PGBindeknel

Op maandag 15 juni 2020 is in de Tweede Kamer het notaoverleg over de Care (zorg). Een belangrijk onderdeel van dit overleg gaat over het PGB. Dit overleg is morgen vanaf 10 uur online te volgen. Leden van de vaste Kamercommissie VWS is hierover middels een brief van PerSaldo geinformeerd. Tijdens het overleg worden problemen […]

Lees Meer

Overbelasting mantelzorgers

De Tweede Kamer behandelt maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorg. Aanbevelingen Ieder(in) : Verbreed de doelgroep bij het opzetten […]

Lees Meer

Grote nood onder mantelzorgers

Veel mantelzorgers van mensen met dementie dreigen om te vallen als zij niet snel meer hulp krijgen. Alzheimer Nederland maakt zich vooral zorgen om de grote groep mantelzorgers met een naaste met dementie die thuis woont. Hun situatie lijkt verslechterd ten opzichte van de eerste meting in april. 64% geeft aan dat hij of zij […]

Lees Meer

Maatregelen pgb-houders met maand verlengd

Begin april maakte het ministerie van VWS maatregelen bekend om houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. VWS heeft de maatregelen voor pgb-houders met een maand verlengd.Aanvankelijk liepen de maatregelen van 1 maart tot 1 juni 2020, maar net als bij de maatregelen voor zorg […]

Lees Meer