PGB

Voorpaginanieuws

Ministerie ontwikkelt handreikingen voor gemeenten om informele zorg en hulp van naasten beter te beoordelen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan de ontwikkeling van handreikingen die gemeenten moeten helpen bij het beoordelen van informele zorg en hulp van naasten. Het blijkt namelijk lastig om duidelijkheid te krijgen over wanneer er sprake is van formele zorg of informele zorg. In een recente Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat […]

Lees Meer

Minister presenteert plan voor verbetering van wooninitiatieven met persoonsgebonden budget

De minister van Volksgezondheid heeft een plan aangekondigd om de wooninitiatieven gefinancierd met een persoonsgebonden budget (pgb) te verbeteren. Het plan omvat twee belangrijke aspecten: het waarborgen van eigen regie voor budgethouders en het vereenvoudigen van contractering voor kleinschalige wooninitiatieven. Het pgb is bedoeld voor mensen die bewust kiezen voor deze optie en in staat […]

Lees Meer