Domein overstijgende samenwerking voor betere zorg en ondersteuning

Array

Om de zorg en ondersteuning voor cliënten te verbeteren, zet de regering in op een eenvoudigere samenwerking tussen verschillende domeinen. Momenteel worden de zorg en ondersteuning, waarvoor een persoonsgebonden budget (pgb) kan worden verkregen, geregeld via vier verschillende wetten, met verschillende verantwoordelijke partijen voor de uitvoering. Dit leidt soms tot frustratie bij cliënten, die het gevoel hebben van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk en de Tweede Kamer, waaronder een motie van de Tweede Kamerleden Werner en Sahla, heeft de regering besloten in te zetten op een betere samenwerking over de domeinen heen. Het doel is om de verstrekkers van zorg en ondersteuning beter te faciliteren en te ondersteunen. Als eerste stap is de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast, zodat zorgkantoren nu ook ondersteuning kunnen bieden aan cliënten die nog geen Wlz-indicatie hebben, maar waarbij een indicatie wel in het verschiet ligt.

Daarnaast ligt momenteel het wetsvoorstel Domein overstijgende samenwerking (DOS) ter advisering bij de Raad van State. Met dit wetsvoorstel krijgen zorgkantoren de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, te investeren in een ander domein. Het doel hiervan is om de samenwerking tussen de verschillende domeinen te bevorderen. Dit vormt een belangrijke stap binnen het huidige stelsel om de dienstverlening richting budgethouders te verbeteren.

Als voorbereiding op de invoering van de Wet DOS heeft de regering tevens een Specifieke uitkering aan gemeenten in het leven geroepen. Via deze uitkering kunnen gemeenten subsidie aanvragen om te werken volgens de geest van het wetsvoorstel. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er een positieve businesscase aan ten grondslag ligt en dat er meerdere partijen, waaronder in ieder geval een zorgkantoor, bij betrokken zijn.

Met deze maatregelen wil de regering de samenwerking tussen verschillende domeinen vereenvoudigen en verbeteren, zodat cliënten beter geholpen kunnen worden. Het streven is om de zorg en ondersteuning efficiënter en effectiever te maken, met de belangen van budgethouders altijd vooropgesteld.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen