PGB

Zorgkantoor moet juistheid besteding pgb vooraf controleren in plaats van achteraf

De controle op de besteding van het persoonsgebonden budget (pgb) is bij de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) ingrijpend veranderd. Sinds de invoering van deze wet dienen zorgkantoren vooraf te controleren of het pgb besteed wordt aan de zorg waar het voor bedoeld is. Deze wijziging is bedoeld om de verzekerde te beschermen. […]

Lees Meer

In 2022 mag je pgb in de Wet langdurige zorg maximaal een jaar mee naar het buitenland

Zorg in het buitenland Je kon je pgb eerst maximaal 13 weken voor verblijf buiten Nederland inzetten. Dit wordt per 2022 uitgebreid naar maximaal één jaar binnen de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De 13-weken termijn blijft wel gelden voor de landen buiten deze gebieden. Gaat je langer dan 6 weken op vakantie […]

Lees Meer