Afschaffing verplicht gewaarborgd hulp stapje dichterbij

De Minister van Langdurige Zorg en Sport heeft de verkenning naar gewaarborgde hulp (GH) bij het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) afgerond. Er wordt momenteel gewerkt aan het afschaffen van de verplichte GH.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Handelingsbekwame budgethouders: Het zorgkantoor zal beoordelen of u pgb-vaardig bent. Indien u als budgethouder pgb-vaardig bent, kunt u zelf het pgb beheren. Als u niet pgb-vaardig bent, kunt u een pgb-vaardig persoon machtigen om het pgb namens u te beheren.
  • Niet-handelingsbekwame budgethouders: In het geval van niet-handelingsbekwame budgethouders zal de door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger het pgb beheren.

Na de verkenning is gebleken dat gewaarborgde hulp soms ten onrechte wordt gezien als een wettelijk vertegenwoordiger die rechtshandelingen overneemt. Daarom is het voornemen om de verplichting tot gewaarborgde hulp te schrappen en alleen aan te sluiten bij de bestaande vertegenwoordigingsvormen van het Burgerlijk Wetboek voor vertegenwoordiging bij het pgb-Wlz. Dit betekent dat handelingsbekwame personen zelf het pgb-Wlz beheren als ze pgb-vaardig zijn, of met behulp van een gemachtigde persoon die door de budgethouder zelf is aangewezen als ze niet pgb-vaardig zijn. Voor niet-handelingsbekwame budgethouders zal een door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger het pgb beheren. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de vertegenwoordiger namens de budgethouder rechtshandelingen verricht, en niet een derde partij die als gewaarborgde hulp wordt aangemerkt. Het voornemen is om de Regeling langdurige zorg (Rlz) hierop aan te passen.

Om deze voorgenomen wijziging door te voeren, moet de Regeling langdurige zorg (Rlz) worden aangepast. Zorgkantoren zullen ook de nodige voorbereidingen treffen. Meer informatie over de ingangsdatum en het proces volgt op een later moment.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen