“PGB op Maat” vanaf januari 2025

Vanaf januari 2025 zal er binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een nieuwe regeling genaamd “PGB op Maat” worden ingevoerd, zoals besloten door het Kabinet. Het doel van PGB op Maat is om budgethouders passende zorg te bieden, met behoud van hun eigen regie, en tegelijkertijd efficiënt en doelmatig gebruik te maken van zorgfinanciering.

Het uitgangspunt van PGB op Maat is dat de zorgvraag van de individuele budgethouder centraal staat, in plaats van het vastgestelde bedrag dat voorheen werd toegekend op basis van een zorgprofiel. Op dit moment ontvangen mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) binnen de Wlz meestal het maximale bedrag dat beschikbaar is volgens de Regeling langdurige zorg (Rlz), gebaseerd op hun zorgprofiel. In de praktijk blijkt echter dat veel budgethouders hun benodigde zorg kunnen inkopen zonder het volledige budget te gebruiken.

Om deze reden zijn bijna alle zorgkantoren dit jaar gestart met de nieuwe werkwijze van PGB op Maat voor nieuwe budgethouders. Hierdoor krijgen deze budgethouders een pgb dat nauwkeuriger aansluit bij hun specifieke zorgvraag, met een marge voor situaties waarin tijdelijk meer of andere zorg nodig is. Verwacht wordt dat PGB op Maat zal leiden tot lagere zorgkosten, omdat niet alleen het zorgprofiel, maar ook de persoonlijke zorgbehoefte binnen dat profiel wordt meegenomen bij de toekenning van het budget. Dit bevordert de doelmatigheid van de zorgverlening.

Er wordt momenteel gewerkt aan een zorgvuldige overgangsregeling voor bestaande budgethouders bij de overstap naar de nieuwe werkwijze van PGB op Maat. Daarom zal deze maatregel gefaseerd worden ingevoerd, met ingang van 1 januari 2025. In de komende periode zal er overleg plaatsvinden met de zorgkantoren en andere betrokken partijen om een goede voorbereiding op deze overgang te waarborgen.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen