Persoonsgebonden budget bemoeilijkte signalering van mishandeling op zorgboerderij

De media en politiek spraken afgelopen dagen vol afschuw over de mishandelingen op zorgboerderij Aurora Borealis, waar verschillende mensen met een ernstige meervoudige beperking ongezien slachtoffer werden van fysieke en mentale mishandeling. Had Alberto Stegeman de misstanden niet aan het licht gebracht, dan had de inspectie de tekortkomingen op de zorgboerderij niet zo snel vastgesteld. Hoe kan het dat deze mishandeling onopgemerkt bleef?

Er is minder zicht op de kwaliteit van de zorg doordat deze werd verleend op basis van het persoonsgebonden budget (pgb), zo beaamt minister Helder. In het Nederlandse corporatieve zorgstelsel zijn er drie partijen betrokken bij het bieden van zorg: zorgorganisaties, zorgkantoren en cliënten.

De zorgkantoren kopen plekken in bij zorgorganisaties voor cliënten die blijvende intensieve zorg nodig hebben. Het zorgkantoor stelt eisen aan deze plekken. Zo moet er bijvoorbeeld een orthopedagoog betrokken zijn en toegang tot een arts VG zijn geregeld. Dit zijn precies twee beroepsgroepen die onafhankelijk zijn en een meldingsplicht hebben in het geval van misstanden.

Wanneer een cliënt zorg ontvangt op basis van een pgb kunnen zorgkantoren vooraf minder kwaliteitseisen stellen. Dit moet de pgb-houder namelijk zelf doen. Misstanden bij pgb, zoals bijvoorbeeld fraude, vinden vaak plaats als de pgb-houder kwetsbaar is en daar misbruik van gemaakt wordt. Mensen met een verstandelijke beperking zijn per definitie kwetsbaar en daarom moet het aanbieden van verblijfzorg via pgb-financiering worden herzien. Zodat het pgb de kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbaren niet belemmerd.

Jac de Bruijn, Adviseur zorg en samenleving, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen