PGB’s vanuit gemeenten worden mogelijk ook aangesloten op het PGB2.0-systeem

Het PGB2.0-systeem is de opvolger van het systeem dat in 2015 werd geïntroduceerd voor het trekkingsrecht. In tegenstelling tot zijn voorganger is dit nieuwe systeem een ketensysteem dat niet alleen de SVB ondersteunt, maar ook zorgkantoren en gemeenten in hun processen. Bovendien heeft het de administratieve ondersteuning voor zorgverleners en budgethouders aanzienlijk verbeterd.

WLZ

Bijna alle budgethouders en zorgverleners die onder de Wlz vallen, worden inmiddels ondersteund via PGB2.0. Eind april konden ongeveer 62.000 budgethouders en 110.000 zorgaanbieders profiteren van de voordelen van het nieuwe portaal.

Er zijn gevallen waarin budgethouders en zorgverleners in het oude systeem zijn achtergebleven vanwege redenen zoals verhuizingen. We sluiten deze achterblijvers stapsgewijs aan. In de afgelopen maanden zijn in totaal 3.000 budgethouders en 8.000 zorgverleners succesvol overgebracht naar PGB2.0 bij de aansluitingen in april en juni.

Gemeenten

Op dit moment voert  het ministerie van VWS gesprekken met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein over de aansluiting van gemeenten. Tijdens dit proces sluiten er geen nieuwe gemeenten aan. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding die vereist is voor alle betrokken partijen, duurt het aansluitingsproces zes maanden. Dit betekent dat er in 2023 geen verdere aansluitingen van gemeenten zullen plaatsvinden. Het huidige bestuurlijke proces heeft als doel om op basis van gedeelde inzichten duidelijke afspraken te maken over de aansluiting van gemeenten en de ontwikkeling van gemeentelijke functionaliteiten voor de komende jaren. We stellen een integraal overzicht op, waarin ook de gewenste functionaliteiten van andere betrokken partijen worden meegenomen. Dit omvat bijvoorbeeld zaken zoals beheer, rechtmatigheid en (toekomstige) wet- en regelgeving. Samen werken we eraan om het bestuurlijke proces tegen het einde van de zomer succesvol af te ronden, zodat de grootschalige aansluiting van gemeenten in 2024 voortvarend kan worden uitgevoerd.

Onderzoek PGB2.0

Een tussentijdse maatschappelijke kosten- en batenanalyse toonde aan dat de kwalitatieve voordelen van PGB2.0 onvoldoende duidelijk of onderbouwd waren. Daarom heeft de minister van Langdurige zorg besloten om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de maatschappelijke waarde van PGB2.0. Dit onderzoek zal medio juli beschikbaar zijn en de resultaten zullen worden gedeeld met de Tweede Kamer.

Een van de belangrijkste doelstellingen van PGB2.0 is het verbeteren van de ondersteuning voor budgethouders en het vergroten van hun vermogen om zelf de regie te voeren. De minister is verheugd te constateren dat budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners zeer tevreden zijn. Uit een onderzoek dat dit voorjaar is uitgevoerd, blijkt dat bijna 30.000 respondenten het portaal gemiddeld met een 8,0 waarderen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van eerdere onderzoeken, waarin PGB respectievelijk een 7,8 en 7,9 als cijfer kreeg. Uiteraard zal de minister de resultaten van verschillende onderzoeken gebruiken om PGB2.0 verder te verbeteren.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen