Minister presenteert plan voor verbetering van wooninitiatieven met persoonsgebonden budget

De minister van Volksgezondheid heeft een plan aangekondigd om de wooninitiatieven gefinancierd met een persoonsgebonden budget (pgb) te verbeteren. Het plan omvat twee belangrijke aspecten: het waarborgen van eigen regie voor budgethouders en het vereenvoudigen van contractering voor kleinschalige wooninitiatieven.

Het pgb is bedoeld voor mensen die bewust kiezen voor deze optie en in staat zijn om zelf de regie te voeren over hun zorg en ondersteuning, zowel thuis als in een wooninitiatief. Om deze eigen regie te bevorderen, lanceert de minister een nieuwe website, genaamd www.gesprekeigenregie.nl. Deze website, ontwikkeld in samenwerking met cliënten- en brancheorganisaties, biedt toekomstige bewoners van kleinschalige wooninitiatieven de mogelijkheid om een persoonlijke vragenlijst samen te stellen. Op die manier kunnen zij samen met zorgaanbieders een grondig en compleet gesprek voeren over de eigen regie in een kleinschalig wooninitiatief. De website is toegankelijk gemaakt voor mensen met verschillende functiebeperkingen, zoals visuele of auditieve beperkingen en laaggeletterdheid. De lancering van de website staat gepland voor oktober.

Daarnaast stelt de minister minimale vereisten op voor de eigen regie bij het gebruik van het pgb in een wooninitiatief. Na overleg met diverse instanties en belangengroepen, is vastgesteld dat budgethouders in een wooninitiatief minimaal moeten voldoen aan de volgende verwachtingen: bewuste keuze voor het pgb met kennis van de verantwoordelijkheden en taken die hierbij komen kijken, vrijheid om individueel zorg in te kopen binnen de mogelijkheden van het wooninitiatief, mogelijkheid tot het inkopen van dagbesteding buiten het wooninitiatief, voorafgaande kennis over het collectieve deel van het pgb, volledig inzicht in de besteding van het pgb (zowel collectief als individueel), aangepaste (zorg)aanbiedingen op maat zonder automatische overdracht van het totale pgb aan het wooninitiatief, en zeggenschap op locatieniveau over zaken die het dagelijks leven beïnvloeden, waaronder de besteding van het collectieve deel van het pgb, de keuze voor personeel en het beleid met betrekking tot voeding en activiteiten. Deze vereisten zorgen ervoor dat budgethouders beter in staat zijn hun eigen regie en verantwoordelijkheden bij een pgb in de praktijk te brengen, en dat wooninitiatieven die met een pgb werken hun organisatie hierop kunnen afstemmen.

Daarnaast wil de minister de contractering van kleinschalige wooninitiatieven vereenvoudigen. Uit gesprekken met verschillende betrokken partijen is gebleken dat contractering complex isgeworden voor kleinschalige wooninitiatieven en dat zij behoefte hebben aan ondersteuning en overzichtelijke informatie. Daarom zal de minister brancheverenigingen zoals de BVKZ, de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) en SPOT vragen om in samenwerking met zorgkantoren een handboek contractering te ontwikkelen. Dit handboek zal specifiek gericht zijn op kleinschalige wooninitiatieven en zal objectieve informatie bevatten over de verschillen tussen zorg in natura en het pgb. Het doel is om kleinschalige wooninitiatieven te voorzien van praktische en overzichtelijke informatie, zodat het contracteringsproces haalbaarder wordt.

De minister benadrukt dat deze maatregelen bedoeld zijn om budgethouders een weloverwogen keuze te laten maken bij de deels collectieve inzet van het pgb en om hun eigen regie te waarborgen. Er zal brede communicatie plaatsvinden om de minimale vereisten aan eigen regie onder de aandacht te brengen van alle betrokken partijen. Bovendien zal de minister waar mogelijk deze vereisten implementeren in de werkwijze van pgb-verstrekkers, bijvoorbeeld bij bewustekeuzegesprekken en huisbezoeken.

Met deze initiatieven hoopt de minister de kwaliteit en toegankelijkheid van wooninitiatieven gefinancierd met een pgb te verbeteren. Het streven is om een evenwicht te vinden tussen eigen regie voor budgethouders en de haalbaarheid van contractering voor kleinschalige wooninitiatieven. Door goede informatievoorziening en heldere afspraken kunnen budgethouders weloverwogen keuzes maken en kunnen kleinschalige wooninitiatieven hun dienstverlening beter afstemmen op de wensen en behoeften van de budgethouders.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen