Ruimte in de regels bij complexe zorgvragen

Array

In de wereld van de zorg spelen regels een cruciale rol bij het leveren van goede zorg. Ze bieden richtlijnen en kaders om ervoor te zorgen dat de zorg aan bepaalde eisen voldoet. Echter, soms ervaren zorgprofessionals en cliënten deze regels als beperkend. Het is belangrijk om te ontdekken waar er ruimte is binnen deze regels. Gelukkig zijn er verschillende modellen en tools beschikbaar om deze ruimte te vinden.

Regelruimte, zoals het genoemd wordt, is de speelruimte tussen de strikte wettelijke kaders en de praktische toepassing ervan in het dagelijks leven. Het is de ruimte waarin zorgverleners kunnen voldoen aan de gestelde eisen en tegelijkertijd kunnen doen wat nodig is voor de cliënt. Om deze ruimte te vinden, is dialoog essentieel. Regelmakers, regelbewakers, uitvoerders en cliënten/naasten moeten samen op zoek gaan naar wat nodig is en wat mogelijk is.

Een handige tool die daarbij kan helpen is de praatplaat, waarin de behoeften van de cliënt centraal staan. Deze behoeften vormen het uitgangspunt voor het organiseren van de zorg. Vervolgens worden de randvoorwaarden bekeken om de zorg te kunnen realiseren. Belangrijk hierbij is dat de volgorde wordt aangehouden: eerst de behoeften van de cliënt, dan de randvoorwaarden. Op die manier wordt er echt naar de cliënt geluisterd en wordt geprobeerd om de zorg daarop af te stemmen.

Het gesprek over complexe zorgvragen kan worden gestructureerd aan de hand van verschillende stappen. Allereerst is het belangrijk om het verhaal en de wensen van de cliënten te begrijpen en het doel van het gesprek vast te stellen. Daarna wordt gekeken naar de rol van iedereen die betrokken is en wat zij kunnen bijdragen. Ook wordt besproken welke gespreksregels er gelden om een goed gesprek te voeren.

Bij complexe casuïstiek is het waarborgen van de kwaliteit van leven van de cliënt een belangrijk vraagstuk. Complexiteit ontstaat wanneer de benodigde zorg niet goed past binnen het bestaande zorgsysteem. Het streven is om zorg te bieden die persoonsgericht is, waarbij de persoon centraal staat en niet de ziekte of beperking. Tegelijkertijd zijn er wel regels en kaders waaraan de zorg moet voldoen. Het is een uitdaging om hiermee om te gaan in vastgelopen situaties.

Bij het vinden van ruimte binnen de regels is het belangrijk om te onthouden dat niet alles altijd bekend is. Het is essentieel om openlijk te praten over wat er nog niet bekend is en om fouten te durven erkennen. Op die manier ontstaat er ruimte om te leren en te groeien. Het is ook mogelijk om buiten de gebaande paden te denken en af te wijken van wat gebruikelijk is binnen het zorgstelsel. Het zoeken naar contact met mensen die mandaat hebben kan helpen om verschillende belangen naast elkaar te leggen en tot doorbraken te komen.

In situaties waarin de regels onverenigbaar lijken met persoonsgerichte zorg, kunnen twee modellen helpen. Het eerste is de strategische driehoek van Mark Moore, waarbij er sprake is van een wederzijds berichtenverkeer tussen regelmakers, uitvoerders en de samenleving. Regelmakers zien toe op de legitimiteit en steun, uitvoerders zorgen voor een goede uitvoering van wetten en regels, en de samenleving wil publieke waarde zien.

Het tweede model is het stappenplan van Arre Zuurmond, dat helpt om ruimte binnen de regels te vinden. Het begint met het bepalen van het waardeverlies dat optreedt als gevolg van het gebrek aan passende zorg en ondersteuning. Vervolgens wordt gekeken naar de oorzaken van dit waardeverlies, zoals rompslomp, structuur, cultuur en statecraft. Daarna wordt een strategie gekozen voor een passende oplossing, waarbij interventies gericht op inhoud, proces, relatie en emotie kunnen worden ingezet.

Het vinden van rek in de regels vereist doorzettingsvermogen, tijdige escalatie, het uitbreiden van het netwerk en het actief oplossen van incidenten op het niveau van uitvoering. Het is belangrijk om medestanders te vinden en gezamenlijk op te trekken, evenals contact te zoeken met regelmakers om hen inzicht te geven in de praktijk. Daarnaast is zelfreflectie cruciaal om te bepalen welke strategie het beste past en om te oefenen met strategieën die buiten de comfortzone liggen.

Al met al is het vinden van ruimte in de regels bij complexe zorgvragen een uitdagende taak. Het vraagt om samenwerking, dialoog en het durven afwijken van de gebaande paden. Door te blijven zoeken naar oplossingen en de behoeften van de cliënt centraal te stellen, kan er een weg worden gevonden om persoonsgerichte zorg te realiseren, binnen de grenzen van de regels.

Bron: Regelhulp.nl – Complexe zorgvragen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen