Ministerie ontwikkelt handreikingen voor gemeenten om informele zorg en hulp van naasten beter te beoordelen

Array

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan de ontwikkeling van handreikingen die gemeenten moeten helpen bij het beoordelen van informele zorg en hulp van naasten. Het blijkt namelijk lastig om duidelijkheid te krijgen over wanneer er sprake is van formele zorg of informele zorg. In een recente Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat deze handreikingen als doel hebben om de gemeentelijke toegang tot pgb-gefinancierde zorg te verbeteren.

Een van de handreikingen heeft betrekking op het beoordelen van de doelgroep voor het persoonsgebonden budget (pgb). Het is belangrijk dat gemeenten passende zorg inkopen, zodat burgers niet onnodig in het pgb terechtkomen. Gemeenten hebben aangegeven dat het soms moeilijk is om te bepalen of het pgb het juiste instrument is in individuele gevallen. Daarom wordt er samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om te bekijken welke extra ondersteuning gemeenten nodig hebben bij het beoordelen van de pgb-doelgroep.

Uit een verkennend onderzoek blijkt dat er geen extra materiaal nodig is, maar dat veel gemeenten niet op de hoogte zijn van de beschikbare materialen. Daarom wordt er ingezet op het bekendmaken en aanvullen van het bestaande informatiemateriaal. De VNG zal in hun contacten met gemeenten vragen stellen over de beoordeling van toegang tot het pgb, zodat de resultaten kunnen worden verwerkt en concrete plannen kunnen worden gemaakt om gemeenten attent te maken op het beschikbare materiaal.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een handreiking die moet helpen bij de beoordeling van informele zorg. Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor budgethouders in het sociaal domein om betaalde en onbetaalde zorg van naasten te onderscheiden. Het is belangrijk om te bepalen wanneer het redelijk is om een beroep te doen op naasten, bijvoorbeeld als mantelzorger, en wanneer betaalde ondersteuning nodig is. Er is al een stappenplan beschikbaar dat een deel van de gemeenten heeft overgenomen, maar het blijkt dat dit nog niet voldoende bekend is. Er zal daarom samen met de VNG en Per Saldo gewerkt worden aan een nadere uitwerking van dit instrument en het bekendmaken ervan.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet zich dus in om de beoordeling van informele zorg en hulp van naasten te verbeteren. Het ontwikkelen en verspreiden van handreikingen voor gemeenten moet bijdragen aan een betere afstemming van zorg op de behoeften van burgers en het voorkomen van onnodig gebruik van het pgb.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen