Minister Helder van VWS bespreekt bestaanszekerheid en regeling dienstverlening aan huis in pgb-brief aan Tweede Kamerleden

Array

Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in een recente brief( 5 juli 2023, PPGB-1050019-A) aan de Tweede Kamerleden belangrijke ontwikkelingen besproken met betrekking tot het persoonsgebonden budget (pgb). In de brief kwamen twee onderwerpen naar voren: bestaanszekerheid voor ouders en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de regeling dienstverlening aan huis (Rdah).

Wat betreft bestaanszekerheid voor ouders heeft de minister aangegeven dat ze momenteel samenwerkt met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan mogelijke oplossingen. Het doel is om concrete maatregelen te treffen die de bestaanszekerheid van de doelgroep kunnen verbeteren. Minister Helder benadrukte echter dat dit vraagstuk complex is, omdat het buiten het directe domein van de zorg valt. Het proces van het vinden van oplossingen zal zorgvuldig worden doorlopen, waarbij overleg met de betrokken doelgroep een belangrijke rol speelt.

Daarnaast werd in de brief de recente uitspraak van de CRvB besproken met betrekking tot de regeling dienstverlening aan huis. Op 30 maart 2023 oordeelde de CRvB dat pgb-dienstverleners die minder dan vier dagen per week werken, en dus onder de Rdah vallen, niet mogen worden uitgesloten van werkloosheidsuitkering (WW). Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere werknemersverzekeringen. Het ministerie van VWS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werken gezamenlijk aan de benodigde aanpassingen, waaronder wetgeving, om de uitvoering van het pgb in overeenstemming te brengen met deze uitspraak.

Minister Helder benadrukte in de brief het belang van zorgvuldigheid bij het vinden van oplossingen voor beide vraagstukken. Ze blijft in overleg met de betrokken doelgroep en zal nauw samenwerken met het ministerie van SZW om de benodigde aanpassingen te realiseren. Het doel is om de bestaanszekerheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat de regelgeving rondom het pgb aansluit bij de recente uitspraak van de CRvB.

De brief van Minister Helder aan de Tweede Kamerleden benadrukt de inzet van het kabinet om de zorg en ondersteuning vanuit het pgb-systeem te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van de doelgroep. De ontwikkelingen rondom bestaanszekerheid en de Rdah zullen nauwlettend worden gevolgd en opgevolgd om een effectieve en rechtvaardige uitvoering van het pgb te waarborgen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen