Stichting Zorgbelang Inclusief geselecteerd als uitvoerende partij voor Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO)

In maart van dit jaar hebben geïnteresseerden op het terrein van gespecialiseerde cliëntondersteuning zich kunnen laten informeren over de subsidieregeling GCO (Gespecialiseerde Cliëntondersteuning). Het aanvraagproces rondom de subsidietender is toen van start gegaan. De pilots Gespecialiseerde Cliëntondersteuning hebben aangetoond dat deze vorm van ondersteuning aanzienlijke meerwaarde heeft, vooral op de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Vanwege deze positieve resultaten wordt er subsidie verstrekt aan één organisatie om gedurende een periode van 5 jaar gespecialiseerde cliëntondersteuning aan te bieden aan cliënten en naasten, en het aantal deelnemers uit te breiden. Daarnaast wordt er een signalerings- en verbetercyclus opgezet om de geleerde lessen uit de praktijk te delen met de betrokken partijen.

Alliantie Stichting Zorgbelang Inclusief

Na het indienen van de aanvragen en een grondige beoordelingsprocedure is er een organisatie geselecteerd om de Gespecialiseerde Cliëntondersteuning gedurende de komende vijf jaar uit te voeren, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2028. De uitvoerende partij die is gekozen is Stichting Zorgbelang Inclusief, die als penvoerder fungeert voor een alliantie en samenwerking is aangegaan met Stichting Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Brabant | Zeeland, Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) en Thuis in Cliëntondersteuning. In overleg met de huidige vijf pilots en andere organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) wordt de komende vijf jaar vormgegeven aan GCO 

De subsidie is bedoeld om gespecialiseerde cliëntondersteuning te bieden aan cliënten waar complexe problematiek speelt voor de volgende doelgroepen: zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, mensen met autisme, mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. En aan naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek met een eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning. Zie voor de exacte omschrijving Annex I van het Beleidskader. De subsidie is bedoeld om gespecialiseerde cliëntondersteuning te bieden aan de volgende doelgroepen:

  • Personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  • Personen met autisme
  • Personen met ernstige problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel
  • Personen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek
  • Naasten van personen met beperkingen en complexe problematiek met een eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning.

Hoogte subsidie en budget

In totaal is een bedrag beschikbaar van €81.635.000 inclusief btw (niet verrekenbaar met de Belastingdienst). De subsidieperiode loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028.

JaarBeschikbaar bedrag (inclusief btw)
2023€635.000
2024€16,25 miljoen
2025€24,25 miljoen
2026€26 miljoen
2027€9,5 miljoen
2028€5 miljoen

Van harte gefeliciteerd en veel succes met dit prachtige project.

Er is geen aanvullende informatie beschikbaar van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en er is geen officieel persbericht vanuit VWS verspreid.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen