Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren

Helena Oldenhof: Understanding the psychophysiology of Antisocial Behavior in Girls  Onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren, zoals brandstichting, vernieling of mishandeling, heeft zich in de afgelopen jaren bijna voornamelijk op jongens gericht. Terwijl het ook voorkomt bij meisjes. Het lijkt er zelfs op dat steeds meer meisjes kampen met antisociaal gedrag en dat zij hier ook meer last van hebben dan […]

Lees Meer

Dag van de Mantelzorg: nieuwe Mantelzorgtest geeft 5 miljoen mantelzorgers inzicht, tips en hulp

Eén overzicht met hulp en ondersteuning voor mantelzorgers als de zorgtaken even te veel worden. Vanaf 10 november kunnen mantelzorgers de online Mantelzorgtest doen. Wie de test invult, krijgt een overzicht met hulp op maat om de zorg voor hun naaste te verlichten. Alhoewel de 5 miljoen mantelzorgers in Nederland vrijwel altijd met liefde voor […]

Lees Meer