Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Vandaag debat over nuttige verruiming WLZ-cliëntondersteuning

Het zorglandschap in Nederland is complex. Om daarin goed je weg te vinden is ingewikkeld door de vele keuzes die gemaakt kunnen worden. Hierdoor vallen mensen vaak tussen wal en schip, omdat ze de weg naar de juiste zorg en ondersteuning die beschikbaar zijn vanuit zorgverzekeringswet, wet maatschappelijke zorg en wet langdurige zorg niet weten […]

Lees Meer

“Wie, wat & waar” van het alarmnummer, Steffie en de Brandweer geven uitleg over 112 bellen

Op 15 april openen ervaringsdeskundigen van EdLoket en SDW Bureau MET! samen met de Brandweer de 112 module van Steffie in de Risk Factory. Deze nieuwe module geeft eenvoudig uitleg over het alarmnummer en wat je moet doen tijdens noodsituaties voor mensen met een verstandelijke beperking. In een noodsituatie is het vaak moeilijk om snel […]

Lees Meer