Cliëntondersteuner lijkt prima coördinator in de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Cliëntondersteuning spin in het web in de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).

Cliëntondersteuners zijn bij uitstek de onafhankelijke professionals die mensen met meerdere problemen binnen het sociaal domein kunnen helpen. Zij zijn de experts die gezinnen met een kind of volwassene met een beperking langdurig en intensief kunnen bijstaan. Deze gezinnen hebben vaak meerdere problemen; schulden, criminaliteit, problematische echtscheidingen, één ouder gezinnen of meerdere gezinsleden met een beperking. Maar ook als er (nog) geen diagnose of erkenning van het ziektebeeld of zwaar overbelaste mantelzorgers is. Met de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) wil Staatssecretaris van Ooijen (VWS) ervoor zorgen dat gemeenten en andere betrokken organisaties makkelijker gegevens kunnen uitwisselen. Integrale hulp voor mensen of gezinnen met meervoudige problematiek kan hierdoor beter op elkaar worden afgestemd over verschillende leefdomeinen heen.

De ondersteuning van een multiprobleemgezin is gebaat bij de onafhankelijk domeinoverstijgende aanpak van cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner kan de invoering Wams een vliegende start geven omdat het nodig dat de dienstverlening voor het sociaal domein bij gemeenten en vanuit de WLZ op de juiste wijze wordt ontsluiten en toegankelijk voor deze gezinnen. Zo zijn zij bekend met de weg naar onder andere de loketten voor zorg, jeugdhulp, bijstand, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning en kan de cliëntondersteuner levensbreed samenwerken zorgaanbieders en het gezin. Dit is in veel gemeenten nog niet het geval. Op Regelhulp.nl is een cliëntondersteuner te vinden die nodig is voor de afstemming met partijen buiten de gemeente zoals zorg- en onderwijsinstellingen en politie. De onafhankelijk cliëntondersteuner is getraind om samen om gemeenten te ondersteunen bij een inrichting van de integrale dienstverlening bij gezinnen die vaak veel last van de huidige wet- en regelgeving.
 
De Wams laat goed zien dat domeinoverstijgend werken noodzakelijk is, maar regelt dat nog niet voor cliëntondersteuners. De cliëntondersteuner helpt mensen met informatie, advies en ondersteuning op alle levensgebieden. De onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner is hierbij onderscheidend van andere professionals.

Cliëntondersteuners zijn hoogopgeleide vakmensen die specialistische ondersteuning bieden vanuit een onafhankelijke positie. Zij helpen mensen met informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, zorg, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Dat doen zij om de zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

Een goede cliëntondersteuner:

  • is een bevlogen professional met specifieke kennis van beperkingen en algemene kennis over alle levensdomeinen, de sociale kaart, relevante regels en wetgeving en methodieken;
  • staat naast de cliënt, versterkt diens regie en benut waar mogelijk diens netwerk;
  • behoudt altijd een onafhankelijke positie zodat de cliënt belangeloos kan worden ondersteund; 
  • biedt cliënten en hun naasten maatwerk bij generalistische én complexe vraagstukken en geeft informatie, advies en werkzame oplossingen op maat.

Onafhankelijke, levensbrede en professionele cliëntondersteuning is altijd gratis en laagdrempelig. Er is geen indicatie nodig om cliëntondersteuning te krijgen. Lees hier meer over onze visie op cliëntondersteuning. BCMB heeft een beroepscode, een beroepsprofiel en een Register van Cliëntondersteuners

Doel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Het wetsvoorstel biedt een wettelijk kader voor gemeenten om nog beter de regie te pakken op een gecoördineerde aanpak in gevallen van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Het waarborgen van de privacy voor de inwoner en regie op de aanpak van meervoudige problematiek bij gemeenten vormen ook de belangrijkste uitgangspunten bij de voorbereidingen voor de implementatie van de wet. Organisaties voor cliëntondersteuning staan open om projectmatig met gemeenten en andere stakeholders kunnen helpen om voorbereidingen voor Wans te faciliteren. De inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) is op 1 januari 2024.

Janine Budding. Bronnen: Rijksoverheid, BCMB, COP & VNG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen