Samenwerking vereenvoudigt doolhof voor ouderen

Met de enorme toename aan ouderen met complexe zorgproblematiek binnen huisartsenzorg is de rol van de POH ouderen onmisbaar geworden. Problemen of zorgbehoefte ontstaan op de verschillende domeinen (somatisch, functioneren, maatschappelijk, psychisch en communicatie). Het ontaard vaak in een doolhof aan zorg- en hulpverleners in deze verschillende domeinen. Door afstemming kan veel overlap worden voorkomen. Belangrijk dus dat alle partijen een eenduidig doel hebben en van partijen afzonderlijk duidelijk is wat hun visie en missie is.

Zorgbehoeften op verschillende domeinen dragen regelmatig bij aan het doolhof van zorg- en hulpverleners voor ouderen. Samenwerking bespaart kosten en zorgt voor een doelmatige inzet van menskracht, tijd en middelen. Het voorkomt overlap, doorkruisingen en tegenwerking van behandelstrategieën. De NVvPO ziet profijt in de versterking van de ouderenzorg, zoals het Integraal Zorg Akkoord beoogt. De huisartsenzorg kent de rol van de POH-Ouderen. Deze zorgprofessional binnen het team zet zich in voor de meer kwetsbare patiënten onder de ouderen.

Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO: “Diverse projecten hebben al bewezen dat samenwerking kostenbesparend is. Ik noem bijvoorbeeld “Transmurale zorgbrug” en “Welzijn op recept” waarbij de huisarts en POH-Ouderen intensief samenwerken met de wijkverpleegkundige, het sociaal domein en de paramedici. Maar ook het Multidisciplinair overleg (MDO) in de huisartsenpraktijk waarbij alle zorgverleners rondom de oudere aanschuift met eventueel ook de apotheker en of Specialist Ouderengeneeskunde (SO. En vergeet daarbij de mantelzorger niet want in de toekomstige zorgvraag wordt hun rol nog groter dan in de huidige situatie.”

Samenwerking kost tijd en geld. Uiteindelijk levert deze investering veel op: betere kwaliteit van zorg en leven, een efficiënte werkwijze en uiteindelijk een daling van dure ziekenhuis- en crisisopnames. Gedeelde uitgangspunten hierin zijn:

Kwaliteit van leven

In de zorg aan kwetsbare ouderen weegt de POH-Ouderen, samen met de oudere, de mogelijkheden van behandeling en zorg af. Mogelijke nadelen en bijwerkingen, verlies van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid worden met de wijkverpleegkundige besproken. Naast de woonsituatie is ook de sociale situatie van grote invloed op de kwaliteit van leven.

Persoonsgerichte zorg en eigen regie.

Ouderen behouden hun autonomie over de zorg en behandeling die zij krijgen. Met het Advance Care Planning proces worden de behandelwensen met de ouderen vastgelegd zodat de oudere de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Sociaal Netwerk

Uitgangspunt voor de samenwerking is dat de POH-Ouderen en de wijkverpleegkundige oog houden voor de sociale omstandigheden. Het behouden of uitbreiden van een sociaal netwerk raagt bij aan de preventie van eenzaamheid.

Teamwerk

Teamwerk is de basis en essentieel vanwege de complexe problematiek. Taken en verantwoordelijkheden moeten helder zijn en de zorgprofessionals (huisarts, POH-Ouderen en wijkverpleegkundige) overleggen met de oudere en de mantelzorger. Onderling spreken ze met elkaar af wie aanspreekpunt is en wie de coördinatie en regie heeft bij de ondersteuning en zorg.

Preventie

Door de beperkte financiering van de zorgverzekeraar komen preventie en samenwerking onder druk te staan. Preventie gaat niet alleen over leefstijl, maar ook over valpreventie, vroeg-signaleren van cognitieve afwijkingen, voorkomen van onjuiste medicatie-inname, ondervoeding, etc.

Over de NVvPO

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (www.nvvpo.nl) is de beroepsvereniging van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en vertegenwoordigt de POH, de POHPVK, toekomstige PVH, POH-Ouderen, POH-GGZ en POH-Jeugd. Het beleid van de NVvPO is erop gericht alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. De NVvPO telt ruim 3600 leden en behartigt de belangen van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aan de Cao-tafel Huisartsenzorg.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen