Grootste thuishulporganisatie introduceert ventilatieprotocol

Senior Service laat standaard ramen openen bij bezoek cliënten‘Zet de ramen zo lang mogelijk tegenover elkaar open als je binnenkomt bij een cliënt.’ Dat protocol is vandaag verzonden naar 800 medewerkers van Senior Service, de oudste en grootste thuishulporganisatie van Nederland. Het...

Meebewegen

Thuiswonen als je ouder bent, dat doen we in Nederland steeds langer. En veel mensen wíllen ook niets liever. Maar kán dat allemaal wel op een veilige manier? En hoelang dan? En wie bepaalt dat eigenlijk? En hoe manoeuvreer je je familielid...

Subsidieoproepen geopend: ‘Leven met dementie’ en ‘Leefstijl en leefomgeving’

ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) twee subsidieoproepen van de missiecalls: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'. De subsidieoproepen dragen bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg.

Langer thuis met een goede kwaliteit van leven

De overheid wil ouderen helpen om langer zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dit staat in het programma Langer Thuis. Om te realiseren dat ouderen langer thuis wonen is een andere kijk op zorg en dienstverlening nodig. Er...

Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten

Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van Jen V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid. 

Grootschalige studie naar impact van verhuizen in verpleeghuiszorg

Ouderen met een complexe zorgvraag die in het verpleeghuis wonen krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen, al dan niet vrijwillig. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat vastgoed in de verpleeghuissector deels verouderd is en niet meer aan de eisen...