Healthy Ageing

Ondanks miljarden extra zijn plannen voor ondersteunen mensen met dementie onduidelijk

In 2023 geeft het kabinet 6 miljard euro meer uit aan de zorg dan in 2022. In de Miljoenennota staan veel plannen gericht op ouderen en mensen met dementie. Verdeeldheid, stroperigheid en versnippering zijn echter grote risico’s. In de nota wordt dementie een volksziekte genoemd. Terecht, want het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt […]

Lees Meer

“Teleurstellend: nauwelijks aandacht voor kwetsbare ouderen”

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat er in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte, wederom zeer beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen in de zorg voor deze doelgroep. Juist nu de vergrijzing de komende jaren exponentieel toeneemt. Regierol De […]

Lees Meer

Robbert Gobbens benoemd tot bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg

Met ingang van 15 september 2022 benoemt Tilburg University dr. Robbert Gobbens als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg. Gobbens is ook lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Deze leerstoel heeft de ambitie om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een […]

Lees Meer

Mensen met dementie moeten zo lang als mogelijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie naar verwachting sterk toe. In 2020 woonden er 249.000 40-plussers met dementie in Nederland. In 2050 wordt een stijging verwacht naar 447.000 mensen, meldt Vektis. We weten al langer dat het aantal mensen met dementie zal toenemen. Dat doet een beroep op de […]

Lees Meer

Alzheimer Nederland investeert drie miljoen in toegankelijke praktijkoplossingen bij dementie

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie     Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig bewezen producten en diensten hun weg naar de persoon met dementie en hun naasten. De behoeftes verschillen namelijk sterk voor ieder persoon en veranderen gedurende het ziekteverloop. Een nieuw opgericht consortium onderzoekt wat […]

Lees Meer