Dementie bij mensen met verstandelijke beperking vaak niet (h)erkend

Dementie komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Daar komt bij dat dementie bij hen moeilijker is om te herkennen. Daarom gaat op Wereld Alzheimer Dag de campagne van (H)erken jij dementie? van start. Om aandacht te...

Meer cognitieve reserve bij hoger opgeleiden met alzheimer

Anita van Loenhoud deed onderzoek naar de cognitieve reserve bij de ziekte van Alzheimer. Cognitieve reserve beschrijft het vermogen van de hersenen om op een normaal denkniveau te blijven functioneren na het optreden van hersenschade. In haar onderzoek laat...

Nieuwe verwachtingen ouderenzorg nodig

Branchevereniging ActiZ roept op tot landelijk debat? 'Hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen?', vroeg de Koning zich namens het kabinet af in de Troonrede op Prinsjesdag. De kwaliteit van de zorg neemt...

Hersenstichting kent twee ton toe aan onderzoek naar frontotemporale dementie

Ziekte openbaart zich al op jongere leeftijd De Hersenstichting kent €200.000,- toe aan het onderzoek van dr. Wiep Scheper naar eiwitklontering in de hersenen bij frontotemporale dementie (FTD). Het doel van het onderzoek is om inzicht...

Amsterdamse kennis- en zorgorganisaties bundelen krachten voor verbetering acute ouderenzorg

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Amsterdam health & technology institute (ahti) en zorg- en welzijnskoepel SIGRA hebben hun krachten gebundeld in een nieuw onderzoeksproject ‘DOLCE VITA’. In het project...