Healthy Ageing Archieven | Pagina 2 van 64 | MedicalFacts.nl

KBO-PCOB ongerust over toereikendheid budget verpleeghuizen

Minister De Jonge en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken aan een nieuwe financieringssystematiek voor verpleeghuizen. Gelukkig lijkt de minister het voorzichtig aan te willen doen nu de NZa heeft aangegeven dat het nieuwe bekostigingsmodel nog niet voldoende is doorontwikkeld om het in...

Tweede Kamer voorkomt dwingende wetgeving over triage op basis van leeftijd

Deze week reageerde minister Van Ark op het Draaiboek Triage dat met veel zorg door de artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) werd samengesteld. De minister gaf aan niet het oordeel van de ethici en artsen over te nemen, maar...

‘Investeren in collectieve woonvorm voor ouderen, maar met integrale zorg en behandeling’

Organisaties willen een miljard euro voor woonvormen voor ouderen De vergrijzing en de behoefte aan 'wonen op maat' nopen tot een andere visie op toekomstbestendig wonen voor ouderen. Het sluiten van de verzorgingshuizen heeft laten zien dat ouderen...

Aangenaam en betrokken leven op leeftijd

Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 Participatiekeukens in alle stadsdelen, interactieve colleges door studenten aan senioren, uitbreiding van het aantal valpreventietrainingen, heel veel extra even-uitrusten-bankjes verspreid over de hele stad: het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022 omvat tal van nieuwe...

Bestendige ouderenzorg kan niet zonder preventie, anticiperen en samenwerking

Zorgverzekeraars Nederland luidt terecht de noodklok omdat zij hun verzekerden niet de nodige zorg kunnen verstrekken. Door de vergrijzing dreigen de bestaande tekorten in het bieden van verpleeghuiszorg intramuraal als ook in de thuissituatie verder uit de hand te lopen. Daarnaast groeien...

‘Corona dwingt ons om keuzes te maken in de laatste levensfase’

Huisartsen hebben, al was het onbedoeld, het zwarte scenario van de eerste coronagolf in ziekenhuizen voorkomen door kwetsbare, oudere coronapatiënten niet naar het ziekenhuis te sturen. Daar vallen veel waardevolle lessen uit te trekken naar de toekomst. Het pleit er voor besluitvorming...