Subsidieoproepen geopend: ‘Leven met dementie’ en ‘Leefstijl en leefomgeving’

ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) twee subsidieoproepen van de missiecalls: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'. De subsidieoproepen dragen bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg.

Langer thuis met een goede kwaliteit van leven

De overheid wil ouderen helpen om langer zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dit staat in het programma Langer Thuis. Om te realiseren dat ouderen langer thuis wonen is een andere kijk op zorg en dienstverlening nodig. Er...

Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten

Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van Jen V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid. 

Grootschalige studie naar impact van verhuizen in verpleeghuiszorg

Ouderen met een complexe zorgvraag die in het verpleeghuis wonen krijgen steeds vaker te maken met verhuizingen, al dan niet vrijwillig. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat vastgoed in de verpleeghuissector deels verouderd is en niet meer aan de eisen...

Zorggroep Almere biedt extra ondersteuning aan groeiende groep ouderen in Almere

Als het moment daar is dat intensieve zorg of zelfs een verhuizing naar een woonzorgcentrum noodzakelijk is, dan kun je zomaar belanden in een wirwar van regels. Indicaties, mogelijkheden voor wijkverpleging, dagbesteding, een noodplek voor een oudere die nu écht niet meer...

“Het zal mij een zorg zijn” vanaf 27 juli bij SBS6

Unieke en ontroerende inkijk in het leven van mensen met dementie  In Het zal mij een zorg zijn volgen programmamakers Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen (voorheen de Bucket Boys), mensen met dementie die wonen op Ouderenlandgoed Grootenhout in...