ZEVMB

Foto: Ton Hurks

Denk aan de mantelzorgers bij mogelijke nieuwe coronagolf!

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het advies gegeven KBO-PCOB om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van mantelzorgers. Het risico op overbelasting van mantelzorgers neemt af als bij het maken van keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding ook […]

Lees Meer

Handige Handi-app vol tips voor ouders

Hoe leer je een kind met een slechte fijne motoriek om zelf tandpasta op een tandenborstel te doen? Hoe zorg je ervoor dat je kind zich goed voelt in een rolstoel? Alledaagse vragen waar ouders die een kind met een beperking hebben tegenaan lopen. Speciaal voor hen is er nu de Handi-app met meer dan […]

Lees Meer

Stemming Moties Notaoverleg Care in Tweede Kamer

Maandag 15 juni debatteerde de Vaste Kamercomissie VWS met minister De Jonge over de Care-sector. Er is uitvoedig gesproken over alle aspecten rond de Wmo, ZVW, WLZ en PGB. Tijdens dit notaoverleg over Care bij de Vaste Kamercommissie zijn verschillende moties ingediend. Over de volgende moties wordt er dinsdag 23 juni gestemd in de Tweede […]

Lees Meer

Korting eigen bijdrage Wmo vanwege corona

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. […]

Lees Meer

Steeds meer hindernissen bij pgb voor de jeugd

Op dinsdag 23 juni 2020 praat de Kamer met minister De Jonge over het PGB in de jeugdwet. Er staan die dag veel onderwerpen op de agenda. Het PGB staat enorm onder druk. Ouders willen – daar waar het kan in samenspraak met hun kind – zelf bepalen wie, waar, wat, hoe en op welk […]

Lees Meer