PGB onder druk, maandag 15 juni belangrijk overleg in Tweede Kamer vanaf 10:00 uur #PGBindeknel

Op maandag 15 juni 2020 is in de Tweede Kamer het notaoverleg over de Care (zorg). Een belangrijk onderdeel van dit overleg gaat over het PGB. Dit overleg is morgen vanaf 10 uur online te volgen. Leden van de vaste Kamercommissie ...

Overbelasting mantelzorgers

De Tweede Kamer behandelt maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de...

Grote nood onder mantelzorgers

Veel mantelzorgers van mensen met dementie dreigen om te vallen als zij niet snel meer hulp krijgen. Alzheimer Nederland maakt zich vooral zorgen om de grote groep mantelzorgers met een naaste met dementie die thuis woont. Hun situatie lijkt verslechterd ten opzichte...

Maatregelen pgb-houders met maand verlengd

Begin april maakte het ministerie van VWS maatregelen bekend om houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. VWS heeft de maatregelen voor pgb-houders met een maand verlengd.Aanvankelijk liepen de maatregelen van 1...

Mantelzorger laat veel geld liggen: verschillende vergoedingen beschikbaar

Er zijn diverse vergoedingen beschikbaar voor mantelzorgers. Maar helaas zijn weinig mensen op de hoogte van de mogelijkheden. Dat is jammer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in financiële problemen te komen. Volgens de meest recente cijfers telt Nederland zo’n...

Maximum uurtarieven PGB-Wlz worden per 1 juli 2020 verhoogd

Met ingang van 1 juli 2020 gelden er nieuwe maximum uurtarieven voor de Wlz. Als budgethouder heeft u bestedingsvrijheid met het PGB in de Wlz. Dit houdt in dat u zelf afspraken maakt met uw zorgverlener over het uurtarief. U mag echter...