ZEVMB

Stemming Moties Notaoverleg Care in Tweede Kamer

Maandag 15 juni debatteerde de Vaste Kamercomissie VWS met minister De Jonge over de Care-sector. Er is uitvoedig gesproken over alle aspecten rond de Wmo, ZVW, WLZ en PGB. Tijdens dit notaoverleg over Care bij de Vaste Kamercommissie zijn verschillende moties ingediend. Over de volgende moties wordt er dinsdag 23 juni gestemd in de Tweede […]

Lees Meer

Korting eigen bijdrage Wmo vanwege corona

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. […]

Lees Meer

Steeds meer hindernissen bij pgb voor de jeugd

Op dinsdag 23 juni 2020 praat de Kamer met minister De Jonge over het PGB in de jeugdwet. Er staan die dag veel onderwerpen op de agenda. Het PGB staat enorm onder druk. Ouders willen – daar waar het kan in samenspraak met hun kind – zelf bepalen wie, waar, wat, hoe en op welk […]

Lees Meer

Overbelasting mantelzorgers

De Tweede Kamer behandelt maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorg. Aanbevelingen Ieder(in) : Verbreed de doelgroep bij het opzetten […]

Lees Meer