Fatsoenlijke prijs voor opnieuw geregistreerde medicijnen

Onderzoekers van Medicijn voor de Maatschappij (Amsterdam UMC) en Zorginstituut Nederland ontwikkelden een rekenmodel waarmee zij een realistische prijs kunnen berekenen voor medicijnen die opnieuw in de markt worden gezet. Het model is toegepast op het medicijn mexiletine. Dat wordt al vele...

Wachttijd voor operatie littekenbreuk of buikwandbreuk kan (door corona) op dit moment oplopen tot 12 maanden.

Nu de coronacijfers weer oplopen, wordt de reguliere ziekenhuiszorg steeds verder afgeschaald. Door corona moeten ziekenhuizen keuzes maken. Als reguliere zorg moet worden afgeschaald, lopen de wachttijden voor breuken vaak op naar een wachttijden van een jaar. Want acute krijgt voorrang. Iemand met een...

Aanbevelingen voor de ggz om wachttijden autisme aan te pakken

Op Wereld Autisme Dag (2 april) brengen het NIPA en de Landelijke Stuurgroep Wachttijden een adviesrapport en bijbehorende praktische handreiking naar buiten, met kansrijke aanbevelingen voor de ggz om de lange wachttijden voor autismezorg aan te pakken. Het doel is om, in...

Mijlpaal bereikt in Eenheid van Taal

SNOMED: 265.000 medische termen vertaald naar het Nederlands Nictiz bereikte gisteren een mijlpaal in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Hiermee...

Meer tijd voor zorg in het Reinier de Graaf ziekenhuis door minder regeldruk

Het Reinier de Graaf ziekenhuis loopt voorop met het ontregelen van haar zorgverlening. Sinds de start van de regiegroep ‘Ontregel de zorg’ van het ministerie van VWS in 2018, is 75 % van alle handelingen in de kliniek, zoals het zetten van...

Inhaalslag zorg mogelijk dankzij veilig en efficiënt nieuw Saxenburgh Medisch Centrum

Saxenburgh is bezig met een inhaalslag van de reguliere zorg in het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. De operatiekamers en spreekuren draaien op volle toeren. Er is zelfs ruimte om omringende ziekenhuizen te ondersteunen. Toch worden er ook in Hardenberg nog steeds...