Zorg & Efficiency

Gezamenlijke verpleegkundig specialist als antwoord op personeelstekort

Wie met meerdere zorgaanbieders te maken heeft, krijgt zorg van verschillende personen. Deze moeten onderling veel afstemmen, zowel binnen hun eigen zorgorganisatie als met elkaar. Dat kost tijd en energie. In de regio Nijmegen gaan Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en ZZG zorggroep daarom als eerste in Nederland werken met een gezamenlijk verpleegkundig specialist voor longpatiënten. […]

Lees Meer

Eerder een nieuwe heup door unieke samenwerking Treant en OCON Orthopedische kliniek

Door afschaling van de reguliere zorg vanwege corona was de wachttijd voor een nieuwe heup bij Treant gestegen. In sommige gevallen naar ruim een jaar. Door de samenwerking met OCON Orthopedische kliniek is het gelukt deze wachttijd flink te verkorten. Sinds afgelopen december zijn 98 patiënten geholpen aan een nieuwe heup. Patiënten die normaal gesproken […]

Lees Meer

Zorgorganisaties Elis Thuiszorg en Nobama Care bundelen krachten

Bijzondere regionale samenwerking in woon-zorgcomplex Vroenhof Elis Thuiszorg levert sinds kort zorg op maat aan de bewoners van de aanleun-service appartementen in residentie Vroenhof. Bijzonder, want zorgverlener Nobama Care is verantwoordelijk voor de zorg in het gehele woon-zorgcomplex. Het doel van deze samenwerking is om mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning te bieden […]

Lees Meer

‘Advies NZa funest voor bereikbaarheid en flexibiliteit van acute zorg’

De NZa stelt in haar advies ‘Passende acute zorg’ dat de huidige spreiding van spoedeisende hulp locaties (SEH’s) over Nederland verouderd is en niet bij de huidige zorgvraag past. De beoogde oplossingen zijn volgens de NZa: op regionaal (ROAZ) niveau afstemmen van het acute zorgaanbod, het loslaten van de 45-minutennorm om bij een SEH te […]

Lees Meer

’50 miljoen zorguren te winnen door verlagen regeldruk’

Er komen bijna 50 miljoen zorguren bij wanneer administratieve lasten voor zorgmedewerkers verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat zorgwerkgeversorganisatie ActiZ liet uitvoeren. De branchevereniging onderzocht mogelijkheden om de arbeidsmarkt in de zorg te verruimen. Het onderzoek toont aan dat het verminderen van administratieve lasten verreweg de meeste impact heeft. Door het verlagen van administratieve […]

Lees Meer