Het BovenIJ na een jaar IZA, waar staan we nu?

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) als uitgangspunt heeft het BovenIJ vol ingezet op passende zorg.

In deze infographic staan de behaalde resultaten en daar zijn we best trots op. De meerjarenvisie van het BovenIJ gaat uit van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Inzet van digitale middelen waar mogelijk en wenselijk vanuit patiëntperspectief, samenwerking in de regio met andere zorg- en welzijnsaanbieders en alles samen met en voor onze patiënten en inwoners. Zorg goed voor elkaar in Amsterdam-Noord.

1 jaar IZA

Ruim een jaar geleden werd het IZA aangeboden aan de Tweede Kamer. Met als doel de zorg kwalitatief goed , toegankelijk en betaalbaar te houden door een  transformatie naar passende zorg in gang te zetten. Het BovenIJ in Amsterdam-Noord steunt die beweging en is de weg ingeslagen van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Dat blijkt onder meer uit onze regionale samenwerking op oncologische gebied binnen het netwerk onconovo+, de integratie van de SEH en de HAP tot Spoedpost Noord, de resultaten op het gebied van spreiding en concentratie zorg, de ontregel-de-zorg-initiatieven, het verplaatsen van zorg van BovenIJ naar de huisartsen via het huisartsen+punt en onze focus op preventie en een gezonde leefomgeving.

Beter Samen in Noord


Het BovenIJ werkt binnen het programma Beter Samen in Noord van de KrijtMolenAlliantie (een initiatief van acht organisaties voor zorg en welzijn) aan het verbeteren van de gezondheid en het verkleinen van de gezondheidsverschillen van de bewoners van Amsterdam-Noord. “Het feit dat de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis hier aan meewerken en het programma door VWS wordt gezien als een van de ‘best practices’ in Nederland, laat zien dat we in Amsterdam-Noord het IZA echt aan het uitvoeren zijn met aantoonbare resultaten,” aldus Edwin van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur BovenIJ.

Spoedpost Amsterdam-Noord

In mei opende minister Kuipers onze nieuwe, integrale ‘Spoedpost Amsterdam-Noord’, waar de spoedeisende hulp van het BovenIJ en de Huisartsenposten Amsterdam als één team samenwerken. “Op de Spoedpost krijgen patiënten passende integrale acute zorg, op de juiste plek en door de juiste zorgprofessional,” vertelt van der Meer. Dat kan variëren van een (digitaal) zelfzorgadvies tot een behandeling door de huisarts, SEH-arts of een poortspecialisme. “Deze manier van werken draagt bij aan het efficiënt inzetten van zorgpersoneel maar bovenal aan een goede onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals betrokken bij de spoedzorg,” gaat van der Meer verder.

De juiste zorg op de juiste plek

Het BovenIJ geeft op verschillende manieren vorm aan de juiste zorg op de juiste plek. Digitale zorg, waaronder appen en beeldbellen via BeterDichtbij en de inzet van de Thuismeten app van Luscii zorgen ervoor dat een deel van de patiënten niet altijd meer naar het BovenIJ hoeft te komen. Antibiotica- en cytostaticakuren vinden deels thuis plaats en dat scheelt weer verpleegdagen. En dankzij de deelname van een groot aantal specialismen aan de consulten van het huisartsen+punt, voorkomen we onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Uiteraard werkt het BovenIJ ook samen met collega ziekenhuizen zoals het OLVG, Amsterdam UMC  en het AvL –NKI  en worden patiënten die bijvoorbeeld hoogcomplexe operatieve medische zorg nodig hebben daar geopereerd om daarna de vervolgbehandeling te krijgen in het BovenIJ. 

Ruimte voor vernieuwing

De voorbeelden in dit persbericht zijn slechts een kleine greep uit de passende zorg initiatieven waar het BovenIJ mee bezig is. “Om te laten zien waar we staan en naartoe bewegen, publiceren we deze infographic,” laat van der Meer weten, “we zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt in Amsterdam-Noord en zien nog volop kansen voor verdere vernieuwingen en verbeteringen. Dit vraagt om anders kijken, anders denken maar vooral anders doen. “Daar ligt wat mij betreft ook de kracht van ons BovenIJ een organisatie die wendbaar is, innovatie snel omarmt en daadkrachtig is in de uitvoering. Het BovenIJ biedt graag ruimte aan onze medische en verpleegkundige professionals om initiatieven en pilots die passen in het gedachtengoed van het IZA daadwerkelijk te realiseren; dat doen we lerend, datagedreven met lef, leiderschap en lol. Klein is het nieuwe groot!

Bron: BovenIJ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen