Zorg & Efficiency

Zorgorganisaties kunnen meer ruimte pakken binnen bestaande regels’

In een artikel over zorgbureaucratie in de Volkskrant van afgelopen zaterdag komt onder andere Jet Bussemaker aan het woord. De RVS-voorzitter spreekt over het achterliggende probleem van het dichtgeregelde stelsel: ‘Dat systeem is gebaseerd op wantrouwen. Professionals moeten zich verantwoorden over zaken die ze zelf niet belangrijk vinden. Dan wordt verantwoording een vervelende, nutteloze activiteit, […]

Lees Meer

Ernstige zorgen over lange wachttijden belangrijke behandelingen hart- en vaatpatiënten

Hart- en vaatpatiënten moeten op dit moment te lang wachten op belangrijke behandelingen in het ziekenhuis. Dit leidt tot klachten die toenemen, conditie die afneemt en grote zorgen onder patiënten en hun naasten: gaat het verloop van mijn behandeling wel goed? Worden er belangrijke zaken gemist? Wanneer word ik geholpen? Dit alles heeft enorme gevolgen […]

Lees Meer