Stichting OOK en Meander Medisch Centrum zetten zich samen in voor optimale ondersteunende zorg bij kanker

Betere aansluiting op zorgvraag en -aanbod dankzij QuickScan Het Meander Medisch Centrum is gestart met een QuickScan van Stichting OOK. Deze QuickScan geeft het ziekenhuis meer inzicht in haar aanbod en organisatie van ondersteunende zorg bij kanker....

Kwaliteit en veiligheid in Meander Medisch Centrum uitzonderlijk hoog

Meander Medisch Centrum voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Begin januari behaalde het ziekenhuis uitzonderlijk hoge scores voor de verplichte toets van het NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie in de Zorg). Meander...

Sint Maartenskliniek en Zimmer Biomet werken samen aan verbetering orthopedische zorg

De Sint Maartenskliniek gaat nauw samenwerken met Zimmer Biomet, een toonaangevende wereldspeler op het gebied van medical devices. Het doel van de samenwerking is het verder verbeteren van de orthopedische patiëntenzorg. Vandaag tekenden...

Harteraad vindt afschaffen Vaat- en Spataderkeurmerk slecht voor patiënt

Harteraad vindt het een slecht advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om in 2019 te stoppen met het voeren van het Vaat- en Spataderkeurmerk in de ziekenhuizen. De keurmerken informeren vaatpatiënten op transparante wijze over de...

Basalt neemt de revalidatiegeneeskunde van het HagaZiekenhuis voor haar rekening

Basalt (voorheen Sophia Revalidatie en Rijnlands revalidatiecentrum) en HagaZiekenhuis breiden de samenwerking uit op het gebied van de revalidatiegeneeskunde. Hierdoor krijgen patiënten van het ziekenhuis sneller toegang tot de revalidatieartsen van Basalt. De komende jaren breidt de samenwerking zich...

Citrienfonds laat zien hoe de zorg beter kan èn betaalbaar blijft

Vijf jaar Citrienfonds heeft veel duurzame oplossingen opgeleverd om de zorg beter te maken, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zoals het terugdringen van onnodige zorghandelingen, eenduidig vastleggen van zorginformatie, innovatieve e-health toepassingen, persoonsgerichte zorg voor patiënten met kanker...