Toezicht kan bijdragen aan een rechtvaardige cultuur in zorginstellingen

Om kwaliteit en veiligheid van zorg blijvend te verbeteren is het van belang dat zorgprofessionals zich veilig voelen om kwesties rond kwaliteit en veiligheid bespreekbaar te maken. Dit vereist dat er niet wordt gewezen naar iemand die een fout maakt, maar dat...

Inzicht en data ziekenhuizen nu levensader bij coronacrisis

Onderlinge uniformiteit in de manier waarop informatie wordt gedeeld belangrijk Ziekenhuizen zijn nu het epicentrum in Nederland. Om de Coronacrisis zo goed mogelijk te beheersen wordt de verdeling van coronapatiënten en medische hulpmiddelen over ziekenhuizen landelijk gecoördineerd. De...

Urgentieclassificatie NZa geborgd in landelijk systeem waarmee huisartsen verwijzen

De landelijke urgentie-classificatie, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd, wordt geborgd in ZorgDomein. De huisarts kan al bij het verwijzen van een patiënt zien wanneer en bij welke zorginstelling een patiënt het best terecht kan. Tevens kan de huisarts straks de...

Uitbreiding poliklinische zorg Saxenburgh

Met ingang van maandag 20 april is de poliklinische zorg binnen het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg verder opgeschaald. Om dit mogelijk te maken is er een tweede tent geplaatst bij het ziekenhuis als extra wachtruimte voor onderzoek zoals bloedprikken en het...

NIV lanceert een Leidraad over preventie, diagnostiek en behandeling van trombose en longembolie bij COVID-19 patienten (coagulopathie)

IV lanceert een Leidraad over preventie, diagnostiek en behandeling van trombose en longembolie bij COVID-19 patiënten Patiënten met een COVID-19 infectie hebben een sterk verhoogd risico op trombotische complicaties zoals een longembolie en trombosebeen. Dit is mede het gevolg...

Vernieuwde richtlijn ggz: verpleegkundig specialist mag coronatest indiceren

Om de zorg tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende richtlijnen ontwikkeld. Zo ook voor de ggz. Deze richtlijn is onlangs herzien. Een belangrijke toevoeging: verpleegkundig specialisten mogen indiceren voor een test op het coronavirus. Naast voor verpleegkundig...

You cannot copy content of this page