Verscherpt toezicht voor Stichting NiKo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting NiKo onder verscherpt toezicht gesteld. Stichting NiKo is een organisatie in Alkmaar die wonen, thuiszorg en welzijnsdiensten aan ouderen levert. Het verscherpt toezicht heeft betrekking op de twee woonzorglocaties van de stichting, De Palatijn en...

De Hoogstraat en UMC Utrecht versterken positie Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU)

De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht hebben op 30 september een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) ondertekend. De vernieuwde overeenkomst zal het KCRU – het revalidatiegeneeskundig onderzoeks- en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht –...

Electro Convulsie Therapie dreigt te verdwijnen door verlaging tarieven

Depressie Vereniging wijst tariefverlaging voor ECT sterk af De Depressie Vereniging reageert geschrokken op het nieuws dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor Electro Convulsie Therapie (ECT) per 1 januari met bijna 30 procent gaat verlagen. Omdat...

Gespecialiseerde poli voor boezemfibrilleren werpt vruchten af

Coördinerende rol weggelegd voor verpleegkundig specialist Een gespecialiseerde polikliniek voor boezemfibrilleren zorgt voor een vermindering van het aantal heropnames en van het risico op overlijden. Met name in 'ervaren' ziekenhuizen blijkt aanzienlijke winst te behalen ...

ZKN: Bestuurders klinieken altijd eindverantwoordelijk voor kwaliteit van zorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inspecteert in dialoog met bestuurders Bestuurders van klinieken zijn altijd eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van behandelingen en ingrepen in ‘hun’ kliniek. Zowel voor bestuurders die medisch specialist zijn als voor bestuurders...