Efficiënte samenwerking vereist om zorg overeind te houden

De volksgezondheid staat onder druk, concludeert de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS): het fundament onder de publieke gezondheidszorg in Nederland is “zwak”, “wankel” en “te kwetsbaar”. Dat is zorgelijk, gezien het feit dat 10 miljoen Nederlanders een of meerdere chronische ziekten hebben en er sprake is van grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Een visie op de lange termijn, grotere investering en efficiënte samenwerking zijn nodig om dit tegen te gaan.

Al jaren neemt de zorgvraag toe; het overeind houden van de zorg vraagt om actie. Zowel op financieel gebied als op het vlak van samenwerking tussen verschillende domeinen. Er zijn intussen verschillende akkoorden en regelingen die meer inzetten op preventie en ook samenwerking stimuleren tussen zorg en sport in het gemeentelijk domein, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De Brede Specifieke Uitkering (SPUK) biedt gemeenten extra financiering om preventieve activiteiten vanuit GALA te organiseren. Maar met alleen middelen zijn de problemen niet zomaar opgelost. De manier waarop verschillende domeinen gezamenlijk preventief en effectief aan de slag gaan om gezondheidswinst te behalen en de druk op de zorg te verlichten is hierin van essentieel belang.

Ook de inzet van sport en bewegen kan helpen bij het halen van deze maatschappelijke doelen. Daarbij is het belangrijk om inzicht te hebben in de huidige sport- en beweegdeelname, gezondheidsverschillen of andere data in de regio of gemeente en in te spelen op wat er lokaal nodig is. Passende monitoring en evaluatie kan vervolgens helpen bijsturen en vervolg geven om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Dit gebeurt intussen al op verschillende plekken, zo werken in het Limburgse Beweeghuis medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegprofessionals samen om de zorg slim in te richten, klachten bij cliënten te verminderen en operaties te voorkomen. Of bijvoorbeeld het project LOFIT, waar een leefstlijlloket ziekenhuis omgeving wordt opgezet zodat leefstijl een vast onderdeel wordt in de behandeling van patiënten met een chronische ziekte. Meer aandacht voor de effectiviteit van de samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen en de processen die daarbij aan de orde komen, helpt de zorg overeind houden.

Maureen Ros, specialist Beweeggedrag, Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen