Bernhoven en Catharina Ziekenhuis gaan intensiever samenwerken

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

De periode van kennismaken tussen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en Bernhoven is voorbij. De conclusie: het klikt zo goed dat beide partijen een structurele samenwerking aangaan op het gebied van zorginhoud en bedrijfsvoering, voortbouwend op de samenwerking die er al was. Woensdag 20 december werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Met deze samenwerking willen beide ziekenhuizen de zorg voor patiënten verder verbeteren en een efficiëntere bedrijfsvoering realiseren. Het gaat in eerste instantie om zes specifieke thema’s: zorg op afstand/thuismonitoring, oncologie, hartcentrum, MDL (Maag-Darm-Leverziekten), gynaecologie en urologie. De vorm van samenwerking varieert van het waarborgen van continue beschikbaarheid van het zorgaanbod tot het uitwisselen van kennis en expertise. 

Wat de patiënt en medewerkers ervan gaan merken, is nog niet exact te zeggen. Per deelonderwerp zijn betrokken specialisten en managers de samenwerking verder aan het uitwerken. De verwachting is dat in de loop van 2024 uitgewerkte voorstellen gepresenteerd gaan worden. 

De ambitie is om Bernhoven aan te laten sluiten bij Zorg bij Jou, een initiatief van het Catharina Ziekenhuis en de andere zes Santeon Ziekenhuizen. Daarbij wordt ingezet op hybride zorg inclusief monitoring op afstand.

Voorgeschiedenis

Begin juni tekenden beide ziekenhuizen een intentieovereenkomst om samen te werken. De afgelopen maanden is er door grondige verkenningen en prettige bezoeken over en weer zoveel wederzijds vertrouwen opgebouwd dat besloten is de samenwerking te intensiveren. De focus ligt op de zorg, bedrijfsvoering is daarbij ondersteunend. 

Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en behoud van de eigen identiteit. Er is geen financiële noodzaak of sprake van een fusie, het gezamenlijke doel is de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg in de regio waarborgen. Deze stap past in de lijn van het Integraal Zorgakkoord, dat vorig jaar is afgesloten. 

Over beide ziekenhuizen


Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat zich bevindt in het hart van het dichtbevolkte en economisch sterke Zuidoost-Brabant. Met ruim 200 medisch specialisten, 1.100 verpleegkundigen en meer dan 2.400 andere gedreven medewerkers biedt het ziekenhuis naast reguliere basiszorg, hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau. Landelijk is het Catharina Ziekenhuis bekend om behandelingen van (complexe gevallen van) kanker en hart- en vaatzieken. 

Bernhoven is het ziekenhuis voor de regio Oss-Uden-Veghel met een verzorgingsgebied van 280.000 inwoners. Ruim 2.000 medewerkers zetten zich samen in om uit liefde voor mensen de allerbeste gezondheidszorg te creëren. Met ruim 150 specialisten, bijna 600 verpleegkundigen en meer dan 1.200 andere gedreven medewerkers biedt Bernhoven als algemeen regionaal ziekenhuis een breed zorgaanbod voor de regio. Landelijk is Bernhoven bekend als een pionier en voorloper op het gebied van passende zorg. 

Simone Gielen-Wijffels (Raad van Bestuur Bernhoven), Geranne Engwirda (Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis), Ronald van den Bosch (voorzitter bestuur Medische Staf Bernhoven), Viviane Dietz (voorzitter Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis), Freek Korver (voorzitter Raad van Bestuur Bernhoven), Nardo van der Meer (voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis): blij met de samenwerking tussen Catharina Ziekenhuis en Bernhoven.

Bron: Catharina Ziekenhuis en Bernhoven

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen