Ja voor voorstel verankering domeinoverstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning maar wel met geregistreerde OCO’s en zonder wachtlijst voor deze dienst!

Het belang van verankering van domeinoverstijgende en toegankelijke onafhankelijke cliëntondersteuning zonder wachtlijsten, uitgevoerd door cliëntondersteuners die lid zijn van de beroepsorganisatie BCMB en geregistreerd zijn bij Registerplein als onafhankelijk cliëntondersteuner, kan niet genoeg benadrukt worden. Het is evident dat cliëntondersteuning een cruciale rol speelt in het begeleiden van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, en het is bemoedigend om te zien dat MEE zich inzet om deze drempels te verlagen.

Het huidige zorglandschap kan verwarrend zijn en mensen kunnen gemakkelijk verdwalen wanneer ze proberen de juiste zorg en ondersteuning te vinden. Onafhankelijke cliëntondersteuners spelen een onschatbare rol bij het verduidelijken van behoeften, het begeleiden bij aanvragen, gesprekken en geschillen. Het inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuners met stevige kennis en vaardigheden, die geregistreerd zijn bij Registerplein en aangesloten zijn bij beroepsorganisatie BCMB, en die geen dubbel rol hebben in de zorgtoewijzing, waarborgt de kwaliteit en expertise die nodig is om effectieve ondersteuning te bieden.

De zorgvragen van mensen houden zich inderdaad niet aan de grenzen tussen verschillende zorgwetten. Het is dan ook evident dat de huidige tweedeling tussen de Wmo en Wlz cliëntondersteuners beperkt in hun mogelijkheid om domeinoverstijgend te werken. Bovendien zorgt de variabiliteit in uitvoering per gemeente voor extra complexiteit. Het is inderdaad hoog tijd dat er een verandering komt in dit systeem!

Het voorstel van MEE voor een aparte wet, de ‘Domeinoverstijgende Cliëntondersteuning’, is een stap in de goede richting. Dit zou de schotten tussen wetten kunnen slechten en de uitvoering van cliëntondersteuning kunnen stroomlijnen. Het is bemoedigend om te horen dat jullie actief werken aan het aansporen van politieke partijen om dit idee op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

Een dergelijke wet zou onmiskenbaar leiden tot kortere wachtlijsten en een vermindering van onnodige zorgkosten. Door de complexiteit van het huidige systeem aan te pakken, zouden cliënten sneller toegang krijgen tot de ondersteuning die ze nodig hebben, waardoor onnodige escalaties en crisissituaties kunnen worden voorkomen. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de individuen die zorg nodig hebben, maar ook voor het efficiënt gebruik van middelen binnen het zorgstelsel.

Het is hoopgevend dat er inspanningen worden geleverd om domeinoverstijgende cliëntondersteuning te bevorderen en het huidige systeem te verbeteren. Het benadrukken van het belang van kwalificaties en registratie bij beroepsorganisatie BCMB en Registerplein, die streven verplichte deskundigheidsbevordering borgen, is een wezenlijke stap in het waarborgen van hoogwaardige cliëntondersteuning voor iedereen met die dit nodig heeft.

Janine Budding

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen