Leids Universitair Medisch Centrum en Zorg en Zekerheid sluiten meerjarige overeenkomst

Array

Inwoners uit de regio Leiden zijn de komende drie jaar verzekerd van de juiste ziekenhuiszorg op de juiste plek. Het LUMC heeft, net als het Alrijne, een meerjarige afspraak gemaakt met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Hiermee krijgt het LUMC de tijd en ruimte om duurzaam te innoveren en samen te werken. 

De aanhoudende, stijgende zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt maken het noodzakelijk om de zorg anders in te richten: bijvoorbeeld door zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben en als dit  toch nodig is, deze zorg op de juiste plek te bieden. Dat past bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor een algemene behandeling verwijst de huisarts door naar een ziekenhuis in de buurt. Als er hoogcomplexe zorg nodig is, dan kunnen mensen terecht in een academisch ziekenhuis. Alle zorgpartijen in de regio zetten zich hier samen met Zorg en Zekerheid voor in.

Door wederzijds vertrouwen en het bieden van langdurige financiële zekerheid is de transformatie van de zorg beter te realiseren. “Zorg en Zekerheid heeft nu met alle ziekenhuizen, huisartsen en de meeste wijkzorgorganisaties in de Leidse regio regio een meerjarige afspraak”, vertelt bestuursvoorzitter Ton van Houten van Zorg en Zekerheid. “Dat geeft onze verzekerden de zekerheid van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ziekenhuizen en andere zorgverleners betekent dit financiële rust en de ruimte om duurzaam te innoveren en samen te werken.”

Ruimte voor innovatie

Martin Schalij, lid raad van bestuur LUMC, is blij met de meerjarenafspraak: “Wij streven voor deze regio net als Zorg en Zekerheid naar de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Om dat te bereiken zijn samenwerking en wederzijds vertrouwen essentieel. Daar geven we met deze overeenkomst handen en voeten aan. Door deze afspraken kunnen we een gerichte bijdrage leveren aan onze brede maatschappelijke zorgdoelstellingen in samenwerking met partners in de regio en daarbuiten. Het LUMC, als academische motor, concentreert zich hierin vooral op de hoog complexe patiëntenzorg en het vergroten van kennis door het doen van wetenschappelijk onderzoek.”

Samenwerking

“Beide partijen zijn blij met deze tijdige contractering van de ziekenhuiszorg”, zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Verzekerden willen weten of zij voor hun ziekenhuiszorg in de regio terecht kunnen “Daarom is het belangrijk juist nu een blijk van vertrouwen richting het LUMC en haar patiënten uit te spreken en duidelijkheid te bieden aan onze verzekerden. Deze overeenkomst onderstreept onze gezamenlijke doelstelling: de toegang tot ziekenhuiszorg in de buurt borgen, de kwaliteit verhogen en de betaalbaarheid van de zorg bewaken.”

Juiste zorg op de juiste plek


Een voorbeeld van ziekenhuiszorg waarop samengewerkt wordt, is acute zorg. “Onze artsen kijken wat een patiënt nodig heeft en besluiten op basis daarvan waar de patiënt het beste geholpen kan worden.”, zegt Martin Schalij. “Patiënten in de Leidse regio houden zo snel toegang tot kwalitatief goede zorg, tegen acceptabele kosten.”

Het LUMC startte in de afgelopen jaren, met steun van Zorg en Zekerheid, diverse initiatieven om de zorg anders in te richten. Zo werd The Box ontwikkeld, waarmee de arts patiënten op afstand digitaal in de gaten kan houden. Zij hebben via zelfmeettools zelf regie over hun gezondheid en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Dit gebeurt al voor patiënten met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten, stabiel hartfalen en zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk.

De komende jaren zullen meer innovaties volgen, die kosten besparen, de kwaliteit verhogen en de toegang tot de zorg in de regio verbeteren. Zo werken we gezamenlijk aan een oplossing voor de stijgende zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt

Bron: LUMC

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen