One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Voorbereiding op volgende pandemie moet nu beginnen

Het is geweldig nieuws dat het einde van de pandemie in Nederland in zicht lijkt. Daarom zou het nu juist hoog tijd zijn om ons voor te bereiden op de volgende pandemie. Daar zijn flinke investeringen in ons land voor nodig, in combinatie met meer mondiale samenwerking. De boostervaccinaties hebben ons een veiliger gevoel gegeven […]

Lees Meer

Zelfs in coronatijd hadden we geen oog voor ouderen’

De kritiek dat de ouderenzorg tijdens de coronacrisis niet serieus genomen is, komt voor Vilans niet als een verrassing. Zeker in de eerste fase van de crisis ging de meeste aandacht uit naar de ziekenhuizen, terwijl de infecties en sterftecijfers in de verpleeghuizen torenhoog waren. Het beleid en de media richtten zich vooral op de […]

Lees Meer

FNV eist longcovid-fonds en wil goede inkomensondersteuning en een veilige werkplek

Reactie op brief over kabinetsaanpak Covid-19 FNV eist longcovid-fonds en wil goede inkomensondersteuning en een veilige werkplek met zeggenschap voor werkenden De FNV heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat zij eist dat een Longcovidfonds nu op korte termijn mogelijk wordt gemaakt voor werkenden in de zorg. Mocht in de toekomst […]

Lees Meer

Tijdelijke vaccinatielocatie GGD bij VieCuri Venlo

VieCuri is het eerste ziekenhuis in Limburg waar de GGD een ‘pop-up-vaccinatielocatie’ opent. De GGD Limburg-Noord gaat in samenwerking met VieCuri coronavaccinaties aanbieden aan patiënten en bezoekers. Daartoe opent de GGD op maandag 7 februari een tijdelijke vaccinatiepost in de hal van het ziekenhuis in Venlo. De vaccinatielocatie is geopend op werkdagen van 9.00-16.00u. De […]

Lees Meer

Meerderheid bevolking wil meer investering in voorbereiding toekomstige pandemie

Nederland zou lessen moeten trekken uit de coronapandemie en zich beter moeten voorbereiden op toekomstige pandemieën. Dit is een van de belangrijkste conclusies van een recent onderzoek van Validators , uitgevoerd in opdracht van Cordaid. Epidemische paraatheid is het vermogen om te voorkomen dat een virale uitbraak zich ontwikkelt tot een epidemie of erger: een […]

Lees Meer