Nederland kent onnodig veel hinder en schade van griep en luchtweginfecties

De afgelopen maanden is er -naast recent weer aandacht voor corona- meerdere keren aandacht besteed aan de (dreigende) griepepidemie van deze winter. Daarbij denk ik aan een artikel met als kop ‘Is er een extreme griepwinter op komst? Nieuwe berekeningen beloven niet veel goeds’. De in deze titel opgeworpen vraag is bewaarheid. Want hoewel het zogenoemde respiratoire-infectieziekten seizoen nog niet ten einde is, kunnen we al wel vaststellen dat sprake was van een zeer stevige griepgolf. Dit heeft niet alleen tot enorme ziektelast maar ook tot de nodige capaciteitsproblemen in ziekenhuizen geleid. Daarnaast heeft het respiratoir syncytieel virus (beter bekend als het rs-virus) flink toegeslagen. Dit virus kan voor baby’s zeer risicovol zijn, maar ook voor ouderen tot behoorlijke ziektelast leiden.

Vorig jaar heb ik daar een opinieartikel over geschreven; Infectieziekten zijn geen natuurrampen die ons overkomen”.

Als gezondheidseconoom maak ik me hierover niet alleen zorgen, maar ik verbaas me er ook enorm over dat er op geen enkele wijze sprake is van een proactieve aanpak. Hebben we dan niets geleerd van de COVID-19-pandemie? Het antwoord lijkt spijtig genoeg ‘ja’ te zijn voor COVID-19, maar het was daarnaast ook heel goed mogelijk geweest om de huidige griepgolf sterk in ernst en omvang terug te dringen. Er liggen vaccins op de plank die bijvoorbeeld beter beschermen tegen in het winterseizoen circulerende luchtwegvirussen (ook wel respiratoire virussen genoemd), zoals griep en het rs-virus. Voor ouderen zijn dat bijvoorbeeld de zogeheten hoge dosis (HD) quadrivalente influenzavaccins en nieuwe rs-virus vaccins. De nieuwe griepvaccins zijn vier keer zo hoog gedoseerd tegen vier stammen van het influenzavirus ten opzichte van het huidig gebruikte standaarddoseringgriepvaccin. Daarnaast is er bijvoorbeeld in november 2022 door de European Medicine Agency (EMA) een nieuw monoklonaal antilichaam goedgekeurd dat alle baby’s bescherming biedt tegen het rs-virus gedurende hun eerste rs-virus seizoen.

Het punt is echter dat deze vaccins (nog) niet zijn opgenomen in de nationale vaccinatieprogramma’s. Daarmee laat Nederland onnodig gezondheidswinst liggen. In verschillende andere landen -zoals België en Duitsland- wordt het hogedosisgriepvaccin al wel ingezet. In die landen hebben de desbetreffende autoriteiten al enige tijd geleden hiervoor aanbevelingen gedaan. Ook wordt het monoclonaal antilichaam tegen het rs-virus bij baby’s al in Spanje, Frankrijk en Luxemburg ingezet en is men in het Verenigd Koninkrijk veel voortvarender in de advisering over de inzet van rs-virus vaccins bij ouderen.

Ik kan mij voorstellen dat het voor u interessant kan zijn om in het verlengde van uw eerdere artikelen over het respiratoire-infectieziektenseizoen aandacht te besteden aan het feit dat Nederland op het gebied van innovatief vaccinatiebeleid -ten aanzien van griep, maar ook als het gaat om andere infectieziekten, zoals pneumokokken en rsv, maar ook COVID-19- achterloopt in Europa. Hoe zou dit winterseizoen bijvoorbeeld zijn verlopen indien de beschikbare HD-vaccins tegen griep wel ingezet zouden zijn? Wat zou dit voor de zorg maar ook breder maatschappelijk en economisch kunnen hebben betekend?

prof. dr. Cornelis Boersma

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen