Nieuwe subsidieoproepen open

Nieuwe subsidieoproepen open bij ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 opengesteld. Bij Open Ronde 9 is er ook dit jaar weer financiering voor projecten...

Gezamenlijke ambities voor de mondzorg opgesteld

Beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben gezamenlijk ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken de partijen deze ambities samen verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en...

REM-slaap sust de sirene van het brein

Rusteloze REM-slaap een risico voor vele psychische stoornissen? Van slag door iets vervelends? We kennen het allemaal. Gelukkig gaat dat gevoel ook weer over. Een nieuwe dag, een nieuw begin. Tenminste: als je rustige REM-slaap hebt. Onderzoekers...

Meeste fouten met loonbetaling in de zorg

Te weinig loon voor één op de vijf werkenden 28 procent is minder gemotiveerd vanwege financiële issues met werkgever Maar liefst 22 procent van de werkende Nederlanders heeft weleens te weinig loon gekregen van zijn...

Last onder dwangsom Juzt beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de last onder dwangsom bij Juzt beëindigd. De jeugdzorgaanbieder kreeg deze opgelegd omdat zij eerder niet aan de aanwijzing kon voldoen. Deze aanwijzing had als doel om de tekortkomingen in de jeugdhulp van Juzt op te...