Voorpaginanieuws

OOK INTERESSANT

Podcast OmniTalks: bestuurders in de gezondheidszorg

In het tweede seizoen van de podcast OmniTalks spreken communicatie-experts van Omnicom PR Group drie bestuurders uit de gezondheidzorg. Een sector met uiteenlopende vraagstukken, die de mensen die werkzaam zijn in de sector ook persoonlijk raken. Zeker de afgelopen 2 jaar, waarin de pandemie ons allen heeft beïnvloed. Hoe ga je daarmee om? En wat […]

Lees Meer

Stop nu met bezuinigingen jeugdzorg

MIND start landelijke petitie MIND is een petitie gestart ‘Stop nu met bezuinigen op de jeugdzorg.’ Uit het debat over het regeerakkoord op woensdag 19 januari blijkt dat het nieuwe kabinet niet van plan is de in het reageerakkoord opgenomen bezuinigingen van tafel te halen, zelfs niet na een motie van vrijwel de gehele oppositie. […]

Lees Meer

Honderden zorgprofessionals met long covid dreigen binnenkort baan te verliezen

FNV doet aanbevelingen voor meer erkenning en financiële tegemoetkoming Bij het meldpunt ‘long covid onder zorgprofessionals’ dat de FNV eind december opende, geeft een kwart van de medewerkers met long covidklachten aan, binnenkort twee jaar ziek te zijn. Het gaat om minimaal 500 zorgprofessionals die daardoor hun baan kwijt dreigen te raken en in de […]

Lees Meer

‘Meer buiten lesgeven als oplossing voor ventilatieproblemen scholen’

Lesgeven in de frisse buitenlucht is een van de oplossingen voor de problemen rondom de ventilatie op scholen het hoofd te bieden. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een kwart van de scholen de ventilatie niet op orde heeft. In deze koude maanden betekent dit dat veel leerlingen in de kou zullen zitten omdat ventileren […]

Lees Meer

Meer specialisatie per ziekenhuis leidt tot betere spreiding van zorg

Ziekenhuisbestuurder Marc Kramer van het Amsterdam UMC adviseert minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers om van de acute zorg een nutsvoorziening te maken. Volgens Kramer kan dat worden bereikt als huisartsen, ambulancezorg en ziekenhuizen goed samenwerken. Dit is een uitstekend voorstel. De acute zorg is zeker gebaat bij meer samenwerking en minder marktwerking. De planbare en […]

Lees Meer

Nieuw lid Raad van Toezicht BovenIJ ziekenhuis

De Raad van Toezicht van het BovenIJ ziekenhuis wordt versterkt met de toetreding van Arjan in ’t Veld. Met zijn benoeming geeft de Raad van Toezicht verdere invulling aan het innovatieve, digitale profiel binnen de Raad. Tevens is de heer in ‘t Veld lid van de Auditcommissie Financiën. In ‘t Veld: “Het BovenIJ is een […]

Lees Meer