OOK INTERESSANT

Betere hulp voor gezinnen met meerdere problemen

Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Zo kan die hulp goed op elkaar […]

Lees Meer

Nieuw boek: over hysterie en het ontstaan van de gynaecologie

In de oudheid geloofden artsen dat bijna alle gezondheidsproblemen van vrouwen voortkwamen uit de baarmoeder. Deze werden beschouwd als hysterie of hysterische aandoeningen. Tot ver in de negentiende eeuw werden vele lichamelijke en geestelijke problemen van vrouwen gelinkt aan afwijkingen van de geslachtsorganen. Rond 1875 werden er nieuwe behandelingen ontwikkeld: de verwijdering van eierstokken, vleesbomen […]

Lees Meer

Verhoging maximumprijzen om geneesmiddelen beschikbaar te houden

De maximumprijzen van geneesmiddelen met een relatief lage omzet worden opgehoogd met 15 procent. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiertoe van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de verhoging is de kans groter dat geneesmiddelen met een beperkte financiële ruimte voor de leverancier, beschikbaar blijven voor Nederlandse patiënten.  Minister Kuipers: “Deze […]

Lees Meer