Veel jongeren gebruiken corona om onder afspraken uit te komen

Zestien procent gebruikt corona om werk of school te ontlopen Maar liefst 27 procent van de Nederlandse jongeren gebruikt corona weleens als excuus om onder een afspraak met familie en/of vrienden uit te komen. Onder de rest van...

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp. Uit...

Huisartsen zijn onbekend met beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Er zijn gratis beschermingsmiddelen beschikbaar voor mantelzorgers die intensief zorgen voor hun naaste met (het vermoeden van) corona. Alleen door onbekendheid van deze regeling bij huisarts, GGD en apotheek krijgen mantelzorgers de beschermingsmiddelen vaak niet geregeld. Ook kennen mantelzorgers soms zelf de...

Morgen laatste dag om zorgbonus aan te vragen voor instellingen die werken met een pgb

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto. Lever...

Jongeren lossen hun eigen “coronaproblemen” op

‘Time Out’ geeft gehoor aan oproep Mark Rutte Op 2 november 2020 vindt in Internationaal Theater Amsterdam (ITA) een speciale editie van Time Out Events plaats. Het doel van het event: de huidige (psychische) problemen onder jongeren bespreekbaar maken,...

Energie in de Zorg

Het is bekend dat de zorgsector voor een grote maatschappelijke uitdaging staat: hoe gaan we naar een sector die nagenoeg geen CO2 meer uitstoot in 2050? Energiebesparing en het elimineren van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn essentieel om dit doel te...