Leefstijlportaal in MST

Leefstijl - 16 september 2022 - 22:58

OOK INTERESSANT

Ziekenhuis VieCuri regelt kleding en toiletartikelen voor patiënt zonder naasten

Regelmatig komen er patiënten in het ziekenhuis zonder enig sociaal netwerk. Vaak gaat het om ouderen, seizoenarbeiders of mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze patiënten kunnen niemand bellen voor schone kleding of producten voor de persoonlijke verzorging. VieCuri heeft samen met vriendenstichting VieAmi het initiatief genomen om deze mensen te helpen. Er is nu […]

Lees Meer

Rik Riemens benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim bij Ikazia Ziekenhuis

Rik Riemens is met ingang van 14 september 2022 benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Deze benoeming is met instemming van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en in nauw overleg met het MSBI. Rik Riemens en Rob Kievit vormen samen de Raad van Bestuur. Rob Kievit is voorzitter […]

Lees Meer

Laat duurzaamheid meewegen bij keuzes in de zorg

Om bij het gebruik van hulpmiddelen in de zorg meer rekening te houden met het milieu, is het essentieel dat duurzaamheid gaat meewegen bij keuzes in de zorg. Duurzaamheid zou een van de normen moeten zijn voor ‘goede zorg’, naast veiligheid, doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid. Regie van de overheid is nodig om een transitie in […]

Lees Meer

ZorgRating 2022: Hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt leiden komende jaren tot financiële onzekerheid in de zorg

Zowel in de cure als de care sector laat COVID-19 op operationeel vlak zijn sporen achter. De negatieve trend uit 2020 krijgt daarmee een structureel karakter. De toename van het ziekteverzuim, personeelsverloop en aandeel personeel niet in loondienst is duidelijk zichtbaar en zorgt voor een onverminderd hoge werkdruk. De compensatiemaatregelen gerelateerd aan COVID-19 hebben in […]

Lees Meer

Verpleegkundigen en verzorgenden doen oproep Integraal Zorgakkoord niet te tekenen

NU’91, beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, wil dat het kabinet in het Integraal Zorgakkoord (IZA) financiële ruimte maakt om de lonen van zorgprofessionals te verhogen en om niet minder, maar meer verpleegkundigen en verzorgenden aan te nemen om de stijgende werkdruk te verlichten. ,,Het is voor NU’91 volstrekt onbegrijpelijk dat het IZA voorbij gaat aan […]

Lees Meer

Wetten en regels hinderen jongeren met een beperking

Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig toekomstperspectief, dat staat in het Rapport Meedoen zonder beperkingen. De overheid gaat ervan uit dat jongeren financieel voor zichzelf kunnen zorgen als zij 18 jaar worden, eventueel met […]

Lees Meer