Slim pillenpotje stimuleert therapietrouw patiënten met tuberculose

UMCG start als eerste ter wereld met een proef die er voor moet zorgen dat patiënten met tbc vaker op het juiste moment hun medicatie innemen. Hierbij krijgt de patiënt dagelijks een herinnering op zijn telefoon. Als de patiënt daarna een pil...

Whiplashstichting met nieuw bestuur verder in 2021

Nadat er in de afgelopen periode sprake van was dat de Whiplash Stichting Nederland (WSN) zou worden opgeheven, is er toch een bestuur gevonden dat per 1 januari 2021 zal aantreden. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door twee gedelegeerde...

Zorgkantoren blij met aangekondigde wetswijziging verruiming Wlz

In een debat met de Tweede Kamer op 11 november over onder meer langer thuis wonen liet minister De Jonge weten dat hij werkt aan een wetswijziging voor verruiming van de Wet langdurige zorg. Zorgkantoren pleiten hiervoor al langer en zijn verheugd dat...

Vast aanspreekpunt ontbreekt nog te vaak bij mensen met verhoogd risico op kanker

Ruim driekwart van de mensen met een verhoogd risico op kanker zegt behoefte te hebben aan een vast aanspreekpunt voor hun medische controles. De meeste van hen hebben dat ook, maar drie op de tien niet. Daarnaast zou de huisarts bij mensen...

77% van de Nederlanders wil alle mogelijke behandelingen aangrijpen om te genezen van kanker.

Dus ook deelname aan klinisch onderzoek In Nederland leven ongeveer 600.000 mensen met kanker. Elk jaar worden er meer dan 100.000 nieuwe diagnoses gesteld. Gelukkig wordt onze standaard kankerzorg gezien als één van de beste ter wereld. En is...

Een effectieve methode tegen vermoeidheid bij kanker

De Untire app blijkt als digitale behandeling (Digital Medicine) een effectieve methode om vermoeidheid bij kanker te verminderen. Dat blijkt uit een grote RCT studie van de Universiteit van Groningen onder 800 (ex-) patiënten in Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada...