Niet gecategoriseerd

Ziekenhuizen zijn geen staatsbezit

Array

Opbrengst vloeit naar de Staat AMSTERDAM – Ziekenhuizen zijn geen staatsbezit en daarom moeten eventuele opbrengsten bij de verkoop van ontroerend goed niet naar de Staat toegaan. Dit beweert advocaat Gezondheidsrecht Klaas Meersma in het Financieele Dagblad.
Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft onlangs juist het tegenover gestelde bevestigd. Wanneer een zorginstelling onroerend goed verkoopt, moet de eventuele opbrengst naar de Staat. Ook de Tweede Kamer duidt ziekenhuisgebouwen aan als ‘staatsbezit’, omdat deze grotendeels met collectieve middelen zijn gefinancierd.

Risicoarm
Voor het bouwen van zorgvoorzieningen moet de minister toestemming geven en een budget beschikbaar stellen. Na goedkeuring is de dekking van de kapitaallasten vervolgens gegarandeerd. De minister stelt dat het vermogen dat is opgebouwd in het vastgoed feitelijk toekomt aan de overheid die de opbouw van dat vermogen mogelijk heeft gemaakt. De minister hanteert daarvoor als uitgangspunt dat ‘economische waarde die is opgebouwd in een door overheidsregels gecreëerde risicoarme omgeving niet mag weglekken naar commerciële partijen’. Dit is volgens Meersma een forse inbreuk op het eigendomsrecht.

Vergoeding
“Mij zijn geen vergelijkbare gevallen bekend waarbij een eigenaar de opbrengst van de verkoop van onroerend goed moet afdragen aan de staatskas. Daarvoor zijn bij zorginstellingen geen dragende argumenten voorhanden. Dat zorginstellingen werken in een door overheidsregels gecreëerde risicoarme omgeving is van geen betekenis. Dat geldt voor een heleboel instellingen, zonder dat dit tot gevolg heeft dat de minister van Financiën het onroerend goed van deze instellingen ‘op de eigen balans’ zet. Een zorginstelling heeft zorg geleverd en daarvoor een vergoeding ontvangen, inclusief een vergoeding voor kapitaallasten. Die vergoeding komt de zorginstelling toe, niet de Staat.”

Bron: Het Financieele Dagblad
Auteur: Nieuwsredactie Elsevier Gezondheidszorg