Website dbcloket.nl in de lucht

Array

CTG/ZAio en het CVZ lanceren vandaag een nieuwe website: dbcloket.nl. Op deze website vindt u informatie over de organisatie en werkwijze van het publieke onderhoud van de DBC-systematiek.

Inhoud
Het onderhoud van de op 1 januari ingevoerde DBC-systematiek is in handen van drie organisaties: DBC Onderhoud, CTG/ZAio en het CVZ.

DBC Onderhoud verzorgt namens de private partijen in de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties het beheer en de ontwikkeling van de DBC-systematiek. CTG/ZAio en het CVZ beoordelen als publieke partijen de wijzigingsvoorstellen van DBC Onderhoud en beoordelen deze op basis van hun wettelijke taken. CTG/ZAio stelt de prestatiebeschrijvingen en de tarieven in het A-segment vast en het CVZ adviseert de Minister over het opnemen van DBC’s in het verzekerde pakket.

Het CVZ en CTG/ZAio hebben afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling en de gezamenlijke aanpak. Ter ondersteuning is een gezamenlijk frontoffice ingericht en is een website ontwikkeld. De website is bedoeld voor alle organisaties die betrokken zijn bij het onderhoud van de DBC-systematiek.

Op de website dbcloket.nl vindt u onder andere de beoordelingsprocedures van wijzigingsvoorstellen, een aanleverkalender, dossiereisen en een overzicht van lopende en afgeronde aanvragen.

Bron: College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit

Recente artikelen