Niet gecategoriseerd

Huisartspatiënt stelt maar vier vragen per consult

Array

Ondanks hun veronderstelde toegenomen mondigheid, stellen mensen over het algemeen weinig vragen aan hun arts: iets minder dan vier per consult. Dat zijn er minder dan 15 jaar geleden. Nederlanders wijken wat dat betreft niet af van inwoners van andere Europese landen, alleen Belgen stellen meer vragen per consult aan hun huisarts.

Dit blijkt uit NIVEL onderzoek naar de communicatie tussen huisartsen en hun patiënten. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van analyses van op video opgenomen huisartsconsulten. Die opnames zijn verzameld in het kader van de Eerste en de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk, van de Eurocom studies en van observatiestudies bij medisch specialisten (gynaecologen, kinderartsen en klinisch genetici).

Bron: NIVEL