Niet gecategoriseerd

Stellen diagnose geen voorbehouden handeling

Array

Het stellen van een medische diagnose moet in juridische zin geen voorbehouden handeling worden, adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Zorg het ministerie van VWS. Aanleiding voor het advies waren enkele incidenten, onder meer rondom Sylvia Millecam, waarbij niet-reguliere en ondeskundige hulpverleners verkeerde diagnosen stelden. De raad constateert dat dit incidenten betreft en dat het niet op grote schaal voorkomt. Nu is het stellen van een diagnose ook volgens de Wet BIG geen voorbehouden handeling.

Wel geldt voor de BIG-geregistreerden: bekwaam is bevoegd. Ook speelt het deskundigheidsgebied van de hulpverlener een rol. Als wettelijk geregeld zou worden dat het stellen van een medische diagnose een voorbehouden handeling is, is dat lastig te controleren. Wat is dan een medische diagnose? De effectiviteit van een wettelijke regeling zou gering zijn, de rompslomp groot.
Wel geldt voor de BIG-geregistreerden: bekwaam is bevoegd. Ook speelt het deskundigheidsgebied van de hulpverlener een rol. Als wettelijk geregeld zou worden dat het stellen van een medische diagnose een voorbehouden handeling is, is dat lastig te controleren. Wat is dan een medische diagnose? De effectiviteit van een wettelijke regeling zou gering zijn, de rompslomp groot.

Vandaar dat de raad het op dit moment niet verstandig vindt de wet te veranderen. De raad pleit er wel voor de patiënten goed te informeren en onderzoek te doen naar de schade die alternatieve genezers toebrengen aan goedgelovige patiënten. (PS)