Niet gecategoriseerd

Ziekteverzuim stijgt in de gezondheidszorg

Array

In het afgelopen winterkwartaal is het ziekteverzuim in de Sector Zorg voor het eerst sinds 2001 gestegen. Het verzuim in het eerste kwartaal van 2005 is ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar 0,3 procentpunt hoger. Deze stijging is veroorzaakt door de forse toename van het kortdurend verzuim. Werknemers hebben zich het afgelopen kwartaal vaker gedurende één of twee weken ziekgemeld. Het langdurig ziekteverzuim is wederom gedaald.

Om de vergelijking te kunnen maken met de voorgaande kwartalen is het verzuimcijfer van het eerste kwartaal van 2005 gebaseerd op één ziektejaar en niet op twee ziektejaren zoals de wet ‘Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte’ (VLZ) voorschrijft.

VERNET berekent de verzuimcijfers van circa 650.000 werknemers in de Zorgsector.
 
Bron: Vernet.nl