Niet gecategoriseerd

Meeste tuchtklachten over specialisten

Array

 Driekwart van alle klachten die de afgelopen vijf jaar zijn ingediend bij de regionale medische tuchtcolleges gaan over artsen. Dat waren er 3271. Ruim eenderde van die klachten ging over medisch specialisten (1271).
 
Op de tweede plaats kwamen de huisartsen (1000). De overige klachten betroffen andere medische beroepsgroepen zoals verpleegkundigen. Dit blijkt uit een analyse van het vakblad MedNet Magazine van de bij de regionale tuchtcolleges ingediende klachten over de jaren 2000 tot en met 2004. Over die periode bedroeg het percentage klachten dat leidde tot een maatregel bij de specialisten 14,9 en bij de huisartsen 16,5.

Het aantal klachten tegen artsen bij de tuchtcolleges is overigens vorig jaar gedaald van 676 in 2003 tot 582 vorig jaar. Ook het aantal maatregelen daalde: van 104 in 2003 tot 78 in 2004. Huisartsen kregen vorig jaar in 12 procent van de gevallen een tik op hun vingers van het college, bij specialisten gebeurde dit in 15,2 procent van de ingediende klachten.

Bron: ANP