Invoering digitaal patiënten dossier loopt vertraging op

Array

Onderzoek door Ernst & Young wijst uit: Invoering digitaal patiënten dossier loopt vertraging op
De doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om op 1 januari 2006 een landelijk eMedicatiedossier te hebben, wordt niet gehaald. Dit concluderen Ernst & Young en Doxis Informatiemanagers op basis van een onderzoek onder 821 huisartsen, medisch specialisten en apothekers naar de status en voortgang van de invoering.

‘Het ministerie van VWS werkt hard aan de invoering van het landelijke eMedicatiedossier. De meeste zorgverleners (huisartsen, specialisten en apothekers) lopen echter achter op het invoeringsschema.’ Dit stellen Nico Huizing RE RA en ing. Dennis Utermark RE van Ernst & Young. Zij ondervroegen in de periode maart tot en met april dit jaar 821 huisartsen, medisch specialisten en apothekers hierover. ‘Vooralsnog zal een beperkt aantal zorgverleners gebruik gaan maken van de infrastructuur die het mogelijk maakt patiëntendossiers digitaal te beheren. Het overgrote deel van de zorgverleners is echter niet bij een regionaal zorgnetwerk betrokken en zal dus ook niet op korte termijn op de regionale ICT-infrastructuur en daarmee op de landelijke infrastructuur kunnen aansluiten. Het is voor een zorgverlener technisch complex en financieel onaantrekkelijk om zelfstandig aan te sluiten op de landelijke infrastructuur’, aldus Huizing.

Ook blijkt uit het onderzoek dat, van de respondenten die deelnemen aan een regionaal zorgnetwerk, het merendeel niet weet wat in hun regio de stand van zaken is op het gebied van de invoering van het eMedicatiedossier. Daarnaast is niet duidelijk welke informatie moet worden opgenomen of wie toegang krijgt tot het eMedicatiedossier. Onduidelijkheid is er ook over de mate waarin de patiënt betrokken moet worden. Dit verschilt per respondentengroep maar een kleine meerderheid ziet helemaal geen rol voor de patiënt.

De regio’s Noord-Holland Noord en Zwolle hebben van het ministerie extra budget ontvangen om ervaring op te doen met de ontwikkeling van een regionaal eMedicatiedossier en deze ervaring beschikbaar te stellen aan de overige drie regio’s. Uit het onderzoek blijkt dat deze extra gelden niet hebben geleid tot een verder gevorderd eMedicatiedossier dan in de overige regio’s. In bijvoorbeeld de regio Almere is 71 procent van de huisartsen aangesloten op een regionale ICT-infrastructuur. Dit in tegenstelling tot de twee regio’s; Noord-Holland Noord (18 procent) en Zwolle (37 procent).

‘Het is belangrijk om met de koepelorganisaties een document op te stellen waarin verschillende aspecten duidelijk worden gedefinieerd. Hierbij moet worden gedacht aan welke zorgverleners welke toegang krijgen, welke gegevens minimaal dienen te worden opgenomen en welke taak, rol en verantwoordelijkheid de patiënt heeft’, zegt Nico Huizing. ‘Ook is het van belang dat een inventarisatie wordt gemaakt van de zorgverleners, buiten de huisartsen, specialisten en apothekers, die ook op het landelijke eMedicatiedossier moeten worden aangesloten. Verder moet vanuit het ministerie van VWS en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg een apart traject worden opgestart met als expliciete doelstelling de aansluiting van alle zorgverleners in een regionaal zorgnetwerk.’

Bron: Ernst & Young

Recente artikelen