NICTIZ selecteert kandidaten Landelijk Schakelpunt

Array

Op 27 juni is een nieuwe stap gezet in de Europese aanbesteding van het Landelijk Schakelpunt in de zorg (LSP).

Vijf marktpartijen zijn door het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ), de aanbestedende partij, uitgenodigd voor het indienen van een offerte. In september wordt bekend wie het LSP gaat bouwen en wanneer de oplevering plaatsvindt.

Recent zijn op de website van NICTIZ bovendien de laatste technische documenten gepubliceerd voor de bouw van het LSP en voor de daaraan gerelateerde aanpassingen in de zorginformatiesystemen. Bovendien zijn implementatiehandleidingen uitgebracht voor het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) en het e-waarneemdossier voor huisartsen (WDH).

Het Landelijk Schakelpunt in de zorg is een centrale landelijke voorziening voor elektronisch berichtenverkeer. Het is een van de onderdelen van het implementatieplan zorg-ICT, dat onder regie van een door het ministerie van VWS ingestelde stuurgroep voorziet in een landelijke invoering van het EMD en het e-waarneemdossier voor huisartsen (WDH). Het Landelijk Schakelpunt in de zorg is een centrale landelijke voorziening voor elektronisch berichtenverkeer. Het is een van de onderdelen van het implementatieplan zorg-ICT, dat onder regie van een door het ministerie van VWS ingestelde stuurgroep voorziet in een landelijke invoering van het EMD en het WDH.

Bron: HuisartsVandaag

Recente artikelen