Niet gecategoriseerd

Goed is Goed, maar goed kan altijd beter

Array

Géke Hems, genomineerd voor EADV-Award 2004, over de diabeteszorg: "Goed is goed, maar goed kan altijd beter!" Diabetesverpleegkundige Géke Hems uit Eindhoven is genomineerd voor de EADV-Award 2004. Dit werd bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van de Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) op 30 juni in Utrecht. Omdat Géke Hems als enige volledig voldoet aan de criteria voor deze Award, is er dit jaar slechts één nominatie. Dit betekent dat Géke Hems de EADV-Award 2004 ook daadwerkelijk heeft gewonnen en zich daarmee ‘diabetesverpleegkundige van het jaar’ mag noemen. Géke Hems is vanaf begin 2002 werkzaam op de diabetespolikliniek van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Zij is de vijfde diabetesverpleegkundige die de prestigieuze jaarlijkse EADV-Award in ontvangst mag nemen. De officiële uitreiking van de EADV-Award 2004 vindt plaats op vrijdag 28 oktober aanstaande tijdens de Nederlandse Diabetesdag in de Utrechtse Jaarbeurs. Wat de diabeteszorg betreft, is het motto van Géke Hems: "Goed is goed, maar goed kan altijd beter!" Zij is van mening dat je als professional altijd kritisch moet blijven kijken naar je eigen handelen en naar je eigen organisatie.Eerder gingen de EADV-Awards naar Paula Boelen-van Dulken (EADV-Award 2000), Marianne van de Wetering (EADV-Award 2001), Harma Israël-Bultman (EADV-Award 2002) en Ineke van der Meché-van Holsteijn (EADV-Award 2003). De Award-commissie bestaat uit vertegenwoordigers vandiabetesverpleegkundigen (EADV), artsen en mensen met diabetes. De winnaar krijgt een ingelijstcertificaat en een cheque van zevenhonderd euro, waarmee een kunstobject naar keuze kan worden uitgezocht. De EADV-Award wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk Farma. Rol als voortrekker:
Volgens de Award-commissie, onder voorzitterschap van Ida Wijsman-van Hummel, komt Géke Hems in aanmerking voor de EADV-Award 2004 wegens haar rol als voortrekker bij het realiseren van een betere kwaliteit van zorg aan de klinische diabetespatiënt. In het Catharina-ziekenhuis is ervoorgekozen mensen met diabetes altijd te laten begeleiden door diabetesverpleegkundigen. Ook verzorgen zij educatieprogramma’s voor afdelingsverpleegkundigen om hun meer inzicht te geven in de metaboleaspecten van diabetes. Het Catharina-ziekenhuis is het eerste in Nederland waar de totale klinische diabeteszorg door diabetesverpleegkundigen wordt geregeld. Verder heeft Géke Hems een actieve rol gespeeld bij het opstellen van protocollen voor de aanpassing van de insulinedosering. Er zijn formulieren ontwikkeld waarop de bloedglucosewaarden en de afgesproken insulinedosering kunnen worden geregistreerd. Géke Hems en haar diabetesbehandelteam hebben ook onderzoek gedaan naar de effecten van de nieuwe werkwijze. Het doel van het onderzoek was om na te gaan of de nieuwe werkwijze effectiever is in vergelijking met vroeger, toen wisselende arts-assistenten van de afdeling Interne Geneeskunde de diabetesregulatie in het oog hielden. In een eerste reactie zegt Géke Hems: "Ik voel me enorm vereerd dat ik als ‘jonkie’ genomineerd ben door mijn collega’s. Op het moment dat ik telefoon kreeg van Ida Wijsman, was ik enorm verrast. Ik kon het niet geloven en dacht op dat moment ‘Ikke?’. Hierbij spreek ik mijn waardering uit naar mijn collega’s, dat zij mij hebben aangemeld voor deze nominatie: ik heb het project wel opgezet, maar zonder hen was het me niet gelukt." Nieuwe kandidaten welkom:
De EADV-Award is bedoeld voor diabetesverpleegkundigen die op een bijzondere wijze een actieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de diabeteszorg in Nederland. De activiteiten van de voorgedragen diabetesverpleegkundige:
– moeten ‘uniek’ zijn;
– dienen toepasbaar te zijn elders in Nederland;
– leveren een duidelijke bijdrage aan het vak van diabetesverpleegkundige;
– zijn aantoonbaar innovatief binnen de diabeteszorg.
Iedereen kan nu al een diabetesverpleegkundige voordragen om te worden genomineerd voor de EADV-Award 2005.
Aanmeldingen van nieuwe kandidaten voor de Award kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de Award-commissie,mevrouw Ida Wijsman-van Hummel, postbus 9020, 7200 GZ Zutphen, e-mail [email protected], telefoon (0575) 592365. Bron: www.leefwijzer.nl