Niet gecategoriseerd

Revalidatiecentrum chronisch zieken

Array

Een nationaal en internationaal kennis- en expertisecentrum voor de revalidatie van mensen die aan een chronische aandoening lijden. Dat is de rol die het Astmacentrum Hornerheide onder de naam CIRO voor zichzelf ziet weggelegd in de gezondheidszorg van de toekomst.
Proteion Zorgcentra in Midden-Limburg, waaronder Hornerheide ressorteert, en het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) tekenen samen voor de ontwikkeling van CIRO.

Het Astmacentrum Hornerheide heeft in de afgelopen decennia, in nauwe samenwerking met de afdeling longziekten van het azM, al een stevige reputatie opgebouwd op het gebied van de revalidatie van mensen met chronische longaandoeningen. De begeleidingstrajecten en methoden die speciaal voor longpatiënten zijn ontwikkeld, zijn volgens professor M.Wouters, hoogleraar longziekten, echter ook zeer bruikbaar voor het revalideren van patiënten die aan chronische hart-, nier- en darmaandoeningen lijden, maar ook voor mensen met suikerziekte of chronische zwaarlijvigheid.

,,De geneeskunde van vandaag is nog vaak gericht op het behandelen van acute aandoeningen”, legt Wouters uit. ,,Chronische aandoeningen vormen echter in toenemende mate een uitdaging voor de zorgsector. Medische vooruitgang, het succes in de strijd tegen infectieziekten en de toenemende welvaart hebben ervoor gezorgd dat mensen een steeds hogere leeftijd bereiken. Maar de extra levensjaren die de mens van vandaag toebedeeld heeft gekregen boven de 60jaar, zijn in toenemende mate ongezonde jaren. Het aantal chronisch zieken zal de komende jaren alleen maar groeien met naar schatting 25 tot 40procent.”

De medische behandeling van chronische ziekten is begrensd in haar mogelijkheden. Wouters: ,,Met medicatie kunnen chronische aandoeningen zo goed mogelijk gestabiliseerd of verlicht worden. Het probleem is echter dat een chronische aandoening ook haar effecten doet gelden buiten het specifieke orgaan waar het om gaat. De algemene lichamelijke gesteldheid wordt erdoor aangetast. Er treden allerlei beperkingen en handicaps op. Om een voorbeeld te noemen: hart- en longaandoeningen hebben vaak ook negatieve gevolgen voor het functioneren van het spierstelsel.”

Vrij vertaald: de kwaliteit van het leven van de patiënt gaat erop achteruit. En dáár, weten ze in Hornerheide uit de jarenlange praktijk, is met een ‘vraaggestuurde aanpak’, met speciaal op de behoeften van de individuele patiënt afgestemde voorlichting, revalidatie en begeleiding, wel degelijk iets aan te doen.

Bron: Limburgs Dagblad

Van de kennis die Hornerheide en de longafdeling van het azM hebben opgedaan, kunnen in de toekomst ook mensen met andere chronische aandoeningen dan longproblemen gaan profiteren. Dit betekent niet dat Hornerheide nu meteen wordt uitgebreid en meer personeel krijgt om die nieuwe patiënten ter plekke op te vangen en te begeleiden. Al wordt uitbreiding in de wat verdere toekomst niet uitgesloten.

Directeur R.Mostert van CIRO: ,,Het is niet de bedoeling dat alle chronisch zieken nu meteen naar Horn komen. We willen de zorg die ze nodig hebben, juist zo dicht mogelijk bij huis aanbieden. Daarvoor willen we een netwerk creëren van satelliet-behandelcentra, bijvoorbeeld in het azM, in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en in het St.-Jansgasthuis in Weert. CIRO Hornerheide zal zich heel specifiek richten op een positie als kennis- en scholingscentrum, als ‘regisseur’ van het revalidatienetwerk voor chronisch zieken in Zuidoost-Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.