Gratis aanvragen van inhoudsopgaven van tijdschriften

0
146

Via de succesvolle Kennisdatabank van Verplegingenverzorging.nl kunnen nu ook inhoudsopgaven van tijdschriften worden opgevraagd.

Momenteel staan er al 15 tijdschriften en inhoudsopgaven van 20 verschillende tijdschriftedities in de Kennisdatabank. De verzameling zal in korte tijd snel gaan groeien. Gebruikers van Verplegingenverzorging.nl kunnen de verschillende inhoudsopgaven gratis aanvragen per email.

Door middel van deze gratis service wil Verplegingenverzorging.nl de studenten en beroepsbeoefenaars in de zorg stimuleren tot het (gaan) lezen van vakliteratuur om zo kennis te vergaren die positief kan bijdragen aan zowel individuele als organisatorische ontwikkeling.

NB: Het is aan de gebruiker zelf om bij de uitgever van een tijdschrift een betreffend artikel te bestellen/aan te vragen. V&V verschaft alleen inzage in de inhoudsopgave van een tijdschrift.

Bron: Verplegingenverzorging.nl