Niet gecategoriseerd

Gedwongen opname simpeler in Alkmaar

Array

Personen die met een I.B.S. (In Bewaring Stelling) opgenomen moeten worden hebben nu nog een lange weg te gaan. Op basis van de BOPZ (Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen) is de Burgemeester verantwoordelijk voor de opname. Als iemand een gevaar voor zichzelf of de samenleving is kan hij/zij via een machtiging van de Burgemeester opgenomen worden. In Alkmaar is besloten dit te vergemakkelijken en een geautomatiseerd systeem in te voeren. Voordeel hiervan is dat de besluitvorming sneller gaat en de papieren rompslomp verminderd wordt. De administratie en het bereiken van de dienstdoende GGZ-arts neemt zo veel tijd in beslag dat de persoon, om wie het gaat, gedurende geruime tijd in een politiecel moet afwachten op een eventuele plaatsing in een psychiatrisch centrum. Dit komt zijn situatie niet ten goede. Iedereen die van doen heeft met een ’in bewaring stelling’ wordt aangesloten op het automatische systeem. Hierdoor ontstaat tijdwinst ca. 4 ½ uur per persoon. De burgemeester kan via de computer zien wat de reden van de aanvraag tot IBS is en kan een virtuele handtekening plaatsen. Zowel voor de betrokkenen, die in de war zijn en voor wie snelle afhandeling belangrijk is, en de hulpverleners is dit automatische systeem een hele aanwinst voor Alkmaar.
Bron: Zorgkrant