Regeling extra opleidingsplaatsen 2005: radiotherapeutisch laborant

Het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) heeft de regeling opengesteld voor zelfstandige radiotherapeutische centra en zelfstandige dialysecentra. Het gaat hierbij om de bekostiging van extra bezette opleidingsplaatsen ten opzichte van 2004 met als peildatum 1 oktober 2004.

Bron: NVZ

Recente artikelen