Niet gecategoriseerd

NMa waarschuwt voor onderlinge afspraak over zorgpolis

Array

Verzekeraars trachten prijzenslag af te weren De leden van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland praten momenteel over een afspraak om geen verliesgevende kortingen te geven op grootschalige contracten voor zorgverzekeringen. Toezichthouder NMa reageert zeer kritisch. Dat de verzekeraars overleg voeren blijkt uit gesprekken van deze krant met direct betrokkenen.

De toezichthouder wil niet op voorhand een veto uitspreken over dit overleg maar is wel uiterst kritisch. ‘Als ze iets afspreken, moeten ze dat aan ons voorleggen’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ( NMa ) in een reactie. ‘We zien dit als een onderhandeling tussen concurrenten. Albert Heijn en Laurus mogen ook niet met elkaar onderhandelen over het aanbieden van producten onder de inkoopprijs. Als je hiervoor spelregels afspreekt, perk je de concurrentie in.’

De zorgverzekeraars worden steeds nerveuzer over een concurrentieslag om de collectieve contracten waarvoor ze een korting op de premie moeten geven.
In de basisverzekering voor ziektekosten die op 1 januari wij 2006 wordt ingevoerd, vervalt het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering. Rechtspersonen als ouderenbonden en voetbalclubs mogen een collectief contract afsluiten waarop de zorgverzekeraar een premiekorting van maximaal 10% mag geven. De maximale korting komt per verzekerde neer op ruim euro 110. In veel gevallen is zo’n korting echter te hoog in verhouding tot de administratieve voordelen van 2% tot 5% die een verzekeraar kan behalen.

Verliezen op de collectieve contracten moeten worden terugverdiend via de individuele polissen. Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid kijkt met argusogen naar deze onbedoelde kruissubsidie. Als de premies voor de individuele polissen extra stijgen, moet het kabinet meer zorgtoeslag uitkeren aan gezinnen. En dat kan een strop opleveren van honderden miljoenen euro’s oplopend tot circa euro 0,5 mrd.

De druk op de verzekeraars is groot. Door het verdwijnen van het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering kijken meer bedrijven en brancheorganisaties naar de mogelijkheden van een collectief contract.

Momenteel is ongeveer de helft van alle mensen met een particuliere polis collectief verzekerd. De grote angst onder de verzekeraars is dat straks ook de helft van de nu 10 miljoen ziekenfondsverzekerden in een collectief contract wordt opgenomen. Hele cohorten verzekerden kunnen naar een andere verzekeraar verhuizen.

Uit recent marktonderzoek van bureau Heliview blijkt dat middelgrote bedrijven massaal belangstelling hebben. Rond 92% van de bedrijven met 20 tot 50 werknemers (die de basisverzekering kennen) geeft desgevraagd aan straks een collectief ziektekostencontract te willen sluiten.

Nu is slechts 31% tot 42% van deze bedrijven collectief verzekerd. ‘Veel meer bedrijven oriënteren zich. Zeker voor 2007 zullen veel meer collectieve contracten worden afgesloten’, verwacht Thanassis Vassiliadis, die bij Heliview verantwoordelijk is voor onderzoek naar de sociale zekerheid.

Ook nieuwe collectiviteiten vormen een factor die de zorgverzekeraars niet goed kunnen inschatten. Zo werkt de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad samen met Het Ondersteuningsburo van aangesloten patiëntenorganisaties aan Het Patiëntencollectief. Dit collectief kan 100.000 tot 150.000 leden vertegenwoordigen. Met vijf zorgverzekeraars lopen gesprekken.

Bron: Financieel Dagblad

Rob