Het onbehagen in de thuiszorg

Array

De Nederlandse zorgsector kenmerkte zich de afgelopen vijftien jaar door onbehagen. Wachtlijsten, personeelstekorten, imagoproblemen en kwaliteitsgebreken riepen negatieve publiciteit over de sector af. Dat geldt in het bijzonder voor de thuiszorg. Bovendien – en in samenhang daarmee – werd het marktdenken in de zorgsector geïntroduceerd, dat volgens sommigen de oorzaak, maar volgens anderen juist de oplossing is van de problemen. Stijn Verhagen ontvouwt in zijn proefschrift ‘Zorglogica’s uit balans’ de verklaringen en oplossingen die de nationale politiek en maatschappelijke organisaties voor de thuiszorgproblemen hebben aangedragen, alsmede de fundamentele spanningen die daarachter schuilgaan. Van oudsher bestaat de thuiszorg uit statelijke, professionele en familiale zorgarrangementen die elk hun eigen ‘zorglogica’ kennen. Met de introductie van het marktdenken wordt daaraan een nieuwe zorglogica toegevoegd. Nu eens vult deze logica de bestaande arrangementen aan, dan weer staat ze deze in de weg. Maar hoe dan ook beweegt zij zich binnen een niet weg te nemen krachtenveld, waarbinnen hoogstens een wankel evenwicht kan bestaan. Het onderzoek baseert zich op meer dan duizend publieke documenten over de meest toonaangevende problemen in de (thuis)zorg. Het beslaat een periode van vijftien jaar, waarin zowel de nationale overheid en politieke partijen, als de beroepsgroepen, sociale partners, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties zijn betrokken. Met behulp van zogeheten zorglogica-analyses ontrafelt Verhagen de betekenis van het marktdenken in de sociale zorg, en maakt hij het onbehagen in de thuiszorg en het hardnekkige voortbestaan daarvan begrijpelijk. 21-10-2005, 10:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
 
Stijn Verhagen, Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Zorglogica’s uit balans. Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard 
Promotor 1: prof. dr. G.C.M. Knijn 
Promotor 2: prof. dr. P.A.H. van Lieshout 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen