IS HET BETER ZONDER OOGCONTACT ?!

UITNODIGING

10e Symposium NATIONAAL PLATFORM E-HEALTH
(www.e-healthplatform.nl)
                                                      
in samenwerking met de
                           
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR E-HEALTH
(www.vereniging-ehealth.nl)
 
DE E-PATIENT(E):

 
IS HET BETER ZONDER OOGCONTACT ?!

Dinsdag 11 maart 2008 van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Humanitas Akropolis, Achillestraat 290, 3054 RL Rotterdam
(routebeschrijving: zie www.humanitas.nu)
Deelname: kosteloos!
Aanmelden via: [email protected] of tel. 010-461.53.49 (gaarne o.v.v. naam, adres en telefoonnummer)

Dit jaar staat het symposium volledig in het teken van de e-Patient. Deze is immers het begin- en eindpunt van ieder e-zorgproces. Wat wil hij/zij zelf eigenlijk als het gaat om e-Health en telemedicine toepassingen? Onderzoek toont aan dat zij, veel meer dan nu mogelijk is, gebruik willen maken van moderne communicatiemiddelen in contact met hun zorgverlener. Voor veel patienten is het medisch e-consult een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk alternatief. Ondanks, of juist dankzij, het ontbreken van face-to-face oogcontact met een zorgverlener is het e-consult vaak een uitkomst bij moeilijke bespreekbare onderwerpen.
Telemedicine en e-Health toepassingen kennen een onstuimige opmars en kunnen belangrijk bijdragen aan ‘patient empowerment’. Tijdens dit symposium zal worden ingegaan op de vraag: hoe kan e-health bijdragen aan het daadwerkelijk centraal stellen van de patient en welke paradigma verschuivingen zijn hiervoor nodig?
Op deze vraag zal in een aantal prikkelende presentaties worden ingegaan door sprekers vanuit verschillend perspectief, inclusief patienten zelf. In de aansluitende, altijd levendige, discussie wordt uw inbreng zeer op prijs gesteld.

Vriendelijk verzoeken wij u deze uitnodiging door te sturen aan andere geïnteresseerden, die natuurlijk ook van harte welkom zijn!

Met groet,

Prof. Dr. H.M. Becker,
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Stichting Humanitas


PROGRAMMA 10e SYMPOSIUM NATIONAAL PLATFORM E-HEALTH

IN SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR E-HEALTH

DE E-PATIENT(E):

IS HET BETER ZONDER OOGCONTACT ?!

Dinsdag 11 maart 2008

(16.00-18.00 uur)

16.00 uur Welkom door Prof. Dr. H.M. Becker, Voorzitter Raad
van Bestuur van Stichting Humanitas

16.05uur Ir. P. Ketelaar , Nederlandse Vereniging voor e-Health
E-Health, de patient dichterbij

16.20 uur Drs. M.A.J.M. Bos, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland
Het gebruik van de computer in de gezondheidszorg: van achterstand
naar voorsprong

16.35 uur De E-patient(e)
Ervaringen uit de eerste hand

16.50 uur Ir. Marc Steen, TNO Informatie- en Communicatietechnologie
Patient-centred design in e-Health

17.05 uur Mevr. Drs. H. Riper, Trimbos Instituut / I.COM
Programmeringsstudie E-Mental Health

17.20 uur Forumdiscussie onder leiding van Drs. M.A.J.M. Bos, directeur Zorg van
Zorgverzekeraars Nederland

18.00 uur Sluiting, gevolgd door borrel en informeel eten.

U bent tevens welkom op de Openbare Ledenvergadering van de Nederlandse
Vereniging voor E-Health, die vooraf in de zelfde locatie zal plaatsvinden van
14.30 tot 15.30 uur.

Recente artikelen